Speditőri technológiai leírás - IMPORT

1. KIÉRTESÍTÉS
A megérkezett küldeményekről a járatzárást követően, illetve nem C vámstátuszú küldemények esetében a vám elé állításukat követően történik az elektronikus adatcsere a Speditőr és a Kiszolgáló ügynök között.
A Speditőr az alábbi üzeneteket kapja:
 • A küldemény főfuvarlevele (FWB) a könyvelt adatok alapján, mellyel a Kiszolgáló ügynök teljesíti az okmányátadást a Speditőr felé. Ettől függetlenül amennyiben papír alapon is érkeznek okmányok a küldeménnyel, azt minden esetben megkapja a Speditőr legkésőbb az áru kiadásakor.
 • Érkezési értesítő a tényleges adatokkal (BEA) és a küldemény MRN számával vagy EU rövidítéssel C vámstátuszú küldemények esetében
 • Ha JEGYZŐKÖNYV kiállításra került, kizárólag elektronikus üzenetben (CDR) kerül továbbításra. Ha kártérítési eljárás esetén mégis szüksége van az eredeti példányra a Speditőrnek, azt a Kiszolgáló ügynöktől utólagosan bekérheti, melyet e-mail-ben továbbít számára a Kiszolgáló ügynök PDF formátumban.
 • Elektronikus áttárolás esetén az engedélykérések (CTR)
 • Küldemény megérkezett státuszüzenet (FSU/RCF)

2. OKMÁNY KIVÁLTÁSA
2.1. A Speditőrnek nem kell kiváltania az árut kísérő okmányokat a Kiszolgáló ügynöktől, amennyiben a főfuvarlevél (FWB) üzenet és az e-mail-ben vagy saját In House rendszerén keresztül kapott okmányok (főfuvarlevél, házifuvarlevél, számla stb.) alapján el tudja végezni a küldemény vámkezelését, illetve ha szükséges a főfuvarlevél osztását. Az okmányokat elég kiváltania az áruval együtt.
2.2. Ha az áruval speciális igazolások, engedélyek stb. is érkeztek, melyek a vámkezeléshez szükségesek, abban az esetben a jelenlegi technológia folyamat szerint továbbra is ki tudja váltani a Speditőr az okmányokat a Kiszolgáló ügynöktől az áru kiváltását megelőzően, melynek átvételét a 2.1.-es pontban leírtak szerint árukiváltáskor igazolja aláírásával.
2.3. Ha a küldemény okmány nélküli eFreight küldemény, abban az esetben nem történik okmánykiváltás.
2.4. Ha az import küldemény okmánnyal kísért, de a járatról lemaradt az okmánya, abban az esetben az elektronikusan kapott okmányok (FWB üzenet, e-mail) segítségével a 2.1.-es pontban leírtak szerint tud eljárni a Speditőr, hogy kiválthassa a küldeményt. Természetesen amikor megérkezik az okmány egy későbbi járaton, azt is átadja utólagosan a Kiszolgáló ügynök a Speditőrnek.

2.5. Ha az import küldemény részben érkezik, abban az esetben minden részküldemény érkezésekor kiküldésre kerül az FWB üzenet a Speditőr számára, de a papír okmány csak egyszer kerül kiadásra az okmányok megérkezésekor.
2.6. Ha súlyeltéréses a küldemény, abban az esetben vagy mérési jegyzőkönyv kerül kiállításra és a FŐFUVARLEVÉLEN nem kerül jelölésre a súlyeltérés vagy ha mérési jegyzőkönyv nem kerül kiállításra magán a FŐFUVARLEVÉLEN jelöli a Kiszolgáló ügynök a súlyeltérést. eFreight küldemények esetében értelemszerűen az elektronikus adat (FWB) alapján kinyomtatott FŐFUVARLEVÉLEN jelöli a súlyeltérést a Kiszolgáló ügynök.

3. FŐFUVARLEVÉL OSZTÁSA HÁZIFUVARLEVELEKRE
3.1. Ha az osztást elektronikusan végzi a Speditőr és nincs súlyeltérés főfuvarlevél és házifuvarlevelek összsúlya között, abban az esetben utólagosan kell benyújtania az OSZTÁSI PAPÍROKAT (osztási jegyzék, házifuvarlevelek, házi jegyzőkönyvek) papír alapon az Igazgatóság számára.
3.2. Ha az osztást elektronikusan végzi a Speditőr és a házifuvarlevelek összsúlya eltér a főfuvarlevél súlyától, abban az esetben a főfuvarlevél súlyának módosítása szükséges az ÁRUREG rendszerben ELEKTRM üzenet küldésével, melyet a Speditőr a Kiszolgáló ügynöktől kérhet. Ezt követően elvégezhető az osztás elektronikusan a 3.1-es pontban leírtak szerint.
3.3. Ha a súlymódosítást az ÁRUREG rendszerben papíron kérelmezi a Speditőr, abban az esetben az osztást is papír alapon kell benyújtania az Igazgatósághoz, mely esetben az osztáshoz csatolnia kell minden esetben az OSZTÁSI PAPÍROKAT (osztási jegyzék, házifuvarlevelek, házi jegyzőkönyvek).
3.4. Ha az osztást papír alapon nyújtja be a Speditőr az Igazgatósághoz, abban az esetben az osztáshoz csatolnia kell minden esetben az OSZTÁSI PAPÍROKAT (osztási jegyzék, házifuvarlevelek, házi jegyzőkönyvek).

4. ÁRU KIVÁLTÁSA:
Az áru kiváltásakor Kiadási jegyen, Csoportos kiadási jegyen vagy Speditőri átadólistán veszi át a Speditőr az import küldeményeket és okmányaikat (ha van és még nem került kiadásra), mellyel egyidőben az árukiadási elektronikus státuszüzenetek (FSU/DLV és FSU/CCD ha van kivezető azonosítószám) kerülnek kiküldésre a Speditőr rendszere felé, mely a kiadás időpontját, a kiadott darabszámot és súlyt, illetve az átvevőt tartalmazza.
4.1. Kiadási vagy Csoportos kiadási jegyen C vámstátuszú vagy már vámkezelt küldemények kerülnek kiadásra, melyen a Kiszolgáló ügynök árubejelentésenként rögzíti a vámokmányokon/engedélyen/ főfuvarlevélen szereplő kivezető azonosítószámot. EU küldemények esetében az EU rövidítés kerül rá a nyomtatványra és az üzenetbe is.
4.2. Elektronikus és papíron történő áttárolás esetén Speditőri átadó listán veszi át a küldeményt és az okmányait (ha van és még nem került kiadásra) és ezzel párhuzamosan kiküldésre kerül az áru kiadva státuszüzenet (FSU/DLV) a Speditőr rendszere számára.
4.3. A küldemények részben vagy Házifuvarlevelenként is átveheti a Speditőr, mely esetben értelemszerűen minden részről külön-külön kerülnek kiküldésre a megfelelő státuszüzenetek (FSU/DLV, FSU/CCD) a Speditőr számára.
4.4 A Speditőrnek lehetősége van arra is, hogy vámáru direkt kiváltásakor a vámokmányok papíron történő bemutatása helyett elektronikusan (FSU/CCD) küldje át a Handling agent és az Igazgatóság felé a kivezető azonosítót, mely alapján a Kiszolgáló ügynök automatikusan kiadja a Speditőr képviselőjének az árut. A kivezető azonosítót küldeményenként teljes hosszában (CDPS határozatszám, NCTS MRN, ÁRUREG MRN stb.) kell megadnia a Speditőrnek.
Ha az import küldemény nem rendelkezik kivezető azonosítóval az alábbiak a beírandó értékek:
 • Helyi egyszerűsített vámkezelési joggal kiváltott áru - ENGEDÉLY SZÁMA
 • Értelemszerűen, ha a gazdálkodó az engedélye ellenére vámkezeli a küldeményt, mely így kap CDPS kivezető azonosítót, vagy a lentiekben felsorolt esetekbe esik, abban az esetben a CPDS azonosítót kell megadni, vagy a lentiekben felsorolt adatokat
 • Alakiság nélküli vámkezelés esetén lepecsételt fuvarlevélre vagy vámmentesítési kérelemre kiadott áru - ÁRURA JELLEMZŐ RÖVIDÍTÉS + VH. TRODAT BÉLYEZŐ SZÁMA (bal felső sarokban található)
  Pl: Diplomata posta – DIPLO 123
  Személyes áru - PERSONAL PARTS 123
  Emberi maradványok – HOLTTEST 123
  ATA Carnet – ATA 123
  NATO küldemények - NATO 123
 • ÁRUREG árutovábbításra kiadott áru esetén (ÁRUREG MRN számon kerül továbbításra az áru) - ÁRUREG TOVÁBBÍTÁS + FŐKÖTELEZETT VPID SZÁMA (pl: ÁRUREG TOVÁBBÍTÁS HU0000002324)
5. ÉRKEZETT KÜLDEMÉNYEK MÉRLEGELÉSE
Megegyezően az export küldeményekkel az import küldemények esetén is kizárólag mennyiségi eltérés esetén szükséges az import küldemény mérlegelése és ebben az esetben a mérlegelt súlyon kerül vám elé állításra és kell vámkezelni az érkezett küldeményt.
Minden egyéb esetben az árutovábbítási kísérő okmányon szereplő súllyal kell vám elé állítani és vámkezelni.
Ezen árutovábbítási kísérő okmány légi kamionon érkezett T1 vámstátuszú küldemény esetén a TrKO, minden egyéb esetben a légi kamionon vagy légi járaton érkezett MANIFESZT.
Az alábbi esetekben lehetséges a mennyiségi eltérés, amely esetekben a mérlegelés kötelező:
 • az árutovábbítási kísérő okmányon (TrKO és MANIFESZT) szereplő darabszámhoz képest több vagy kevesebb darabszámú küldemény érkezett
 • az import küldemény sérülten érkezett (pl: dézsmálás)
 • a FŐFUVARLEVÉLEN szereplő darabszámhoz képest kevesebb vagy több darabszámú küldemény érkezett, miután a teljes küldemény beérkezett
Ha a Speditőr mégis mérlegeli az import küldeményt, mely mérlegelés során súlyeltérés kerül megállapításra, abban az esetben is a vám elé állított súlyon kell vámkezelni az import küldeményt.
Egyetlen kivétel, ha az import küldemény utánvétes és a súlyeltérés az utánvétes fuvardíjban is érvényesítésre kerül, tehát változik az import küldemény fuvardíja. Ebben az esetben a Speditőrnek házi jegyzőkönyvet kell kiállítani a súlyeltérésről és az import küldemény vám elé állított súlyát le kell módosíttatnia az ÁRUREG rendszerben a vámkezelést megelőzően!

6. VÁMKEZELÉS
Ha a Speditőr papíron nyújtja be az osztást vagy vámkezelést, abban az esetben nem kell csatolni a vámkezelési papírokhoz, illetve az osztáshoz a FŐFUVARLEVELET és a JEGYZŐKÖNYVET. Ha utólagosan kéri be az okmányokat az Igazgatóság, abban az esetben elfogadja az elektronikus üzenet alapján kinyomtatott főfuvarlevelet és jegyzőkönyvet. Kizárólag a KERESKEDELMI SZÁMLÁT és az ENGEDÉLYEKET kérheti be eredetiben az Igazgatóság a címzett gazdálkodótól.
Ha a küldemény vám elé állított súlya vagy darabszáma eltér a FŐFUVARLEVÉLEN szereplő súlytól vagy darabszámtól, abban az esetben ezt nem szükséges feltüntetni a FŐFUVARLEVÉLEN, elegendő ha a vámkezelés a megfelelő darabszámmal és súllyal kerül beküldésre.
Azon import küldemények esetében is, amelyek záradékolt FŐFUVARLEVÉLLEL kerülnek kiváltásra (pl: alakiság nélküli vámkezelt  import küldemények esetében: DIPLOMATA ÁRU, HOLTTEST, SZEMÉLYES HOLMI stb.) a Kiszolgáló ügynöktől az Igazgatóság elfogadja az elektronikus üzenet alapján kinyomtatott FŐFUVARLEVELET és JEGYZŐKÖNYVET a záradékoláshoz.


7. 20 NAPPAL KORÁBBAN VÁM ELÉ ÁLLÍTOTT ÁTMENETI MEGŐRZÉSI RAKTÁRBAN LÉVŐ VÁMÁRUK IGAZGATÓSÁG FELÉ TÖRTÉNŐ LEJELENTÉSE
Ha a Speditőr minden import küldemény esetében rögzíti a kivezető azonosítót, függetlenül attól, hogy közvetlenül vámokmányokkal váltotta ki az import küldeményt vagy áttárolta a saját átmeneti megőrzési raktárába, és elektronikusan továbbítja (FSU/CCD) az Igazgatóság felé, abban az esetben nem kell küldenie e-mail-ben a 20 nappal korábban vám elé állított küldeményekről átmeneti megőrzési raktár  jelentést xls formátumban.
Kizárólag azon küldeményeket kell jelenteniük az Igazgatóság felé továbbra is xls formátumban, amelyek nem légi járaton vagy légi kamionon érkeztek és kerültek továbbításra (pl: közúton érkezett belföldről és közúton, nem légi kamionon, NCTS árutovábbítási eljárással került továbbításra is a célállomásra).
Ezen technológiai rend szerint abban az esetben járhat el a Speditőr, ha az Átmeneti megőrzési raktár engedélyében szerepel a Kivezető azonosítók elektronikus bejelentésének lehetősége.

8.
ÜZEMSZÜNETI ELJÁRÁS
Az üzemszüneti eljárást minden esetben a CCS Hungary hirdeti meg körlevél kiküldésével. Az üzemszüneti eljárás kihirdetésével a régi technológiai eljárásnak megfelelően mindent papíron kell benyújtani az Igazgatóság felé.
Rendszerhibát a 06-20/4115804-es telefonszámon lehet bejelenteni 7 nap/24 órában a CCS Hungary ügyeleten!


{jcomments on}
 

Elektronikus áttárolás

copyright 2009 (c) CCS Hungary Aircargo Ltd.
H2724 Újlengyel, József Attila utca 12., email: sales()ccs.hu
Figyelem, a weboldal Joomla alapú és sütiket is használ!