Speciális küldemények engedélyeztetése

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a főbb export küldemény kategóriák és export vámkezelésük, export feladásuk engedélyeztetésének, illetve kiléptetésük folyamata.


1. NORMÁL ENGEDÉLYEZTETÉS
1.1. Export vámkezelés
Ebbe a kategóriába esnek azon export küldemények, melyek export vámkezelése teljesen elektronikusan történik, és nem tartozik hozzájuk semmilyen HATÓSÁGI ENGEDÉLY/IGAZOLÁS/OKMÁNY, melyet az Igazgatóságnak záradékolnia (vámpecsételnie) kell.
Például:
  • general cargo
  • élő állat
  • veszélyes áru
  • speciális kezelést igénylő áru (hűtött, méretes, expressz, AOG stb.)
  • értékküldemény
1.2. Export feladás engedélyeztetése - NINCS SZÜKSÉG OKMÁNY BEMUTATÁSRA!
Export feladásuk engedélyeztetése a jelenlegi működés szerint történik a továbbiakban is az export vámkezelés során kapott MRN számra hivatkozva az elektronikus engedélykérésben.

1.3. Okmány leadás Kiszolgáló ügynöknek záradékoltatás céljából
Ezen küldemények esetében nem kell semmilyen okmányt leadni a Kiszolgáló ügynök számára Igazgatósági záradékolás céljából.

1.4. Kiléptetés
A kiléptetés az elektronikus engedélyeztetés során beküldött MRN számok alapján történik.


2. DIPLOMATA KÜLDEMÉNY MRN SZÁM NÉLKÜL, HA A FELADÓ ÉS A CÍMZETT IS A NAGYKÖVETSÉG, ILLETVE AZ ÁRUMEGNEVEZÉS "DIPLOMATIC MAIL" ENGEDÉLYEZTETÉSE

2.1. Export vámkezelés
Ezen kategóriába eső diplomata küldemények esetében NEM történik export vámkezelés, azaz nincs KKO okmánya (alakiság nélküli küldemény) és MRN száma.
Ezen küldemények esetében NINCS SZÜKSÉG VÁMMENTESÍTÉSI KÉRELEM kiállítására és bemutatására az Igazgatóság felé.
Ha diplomata küldemény esetében történik export vámkezelés, abban az esetben az 1.-es pontbeli NORMÁL ENGEDÉLYKÉRÉS kategóriába tartozik.

2.2. Export feladás engedélyeztetése - NINCS SZÜKSÉG OKMÁNY BEMUTATÁSRA!
A diplomata küldemény az export feladás elektronikus engedélyeztetése során kapja meg az MRN számát.

2.3. Okmány leadás Kiszolgáló ügynöknek záradékoltatás céljából
Ezen küldemények esetében sem kell semmilyen okmányt leadni a Kiszolgáló ügynök számára Igazgatósági záradékolás céljából.

2.4. Kiléptetés
A kiléptetés az elektronikus engedélyeztetés során kapott MRN szám alapján történik.


3. DIPLOMATA KÜLDEMÉNY MRN SZÁM NÉLKÜL, HA A FELADÓ VAGY A CÍMZETT NEM A NAGYKÖVETSÉG VAGY AZ ÁRUMEGNEVEZÉS NEM "DIPLOMATIC MAIL" ENGEDÉLYEZTETÉSE
3.1. Export vámkezelés

Ezen kategóriába eső diplomata küldemények esetében SEM történik export vámkezelés, azaz nincs KKO okmánya (alakiság nélküli küldemény) és MRN száma.
Ha diplomata küldemény esetében történik export vámkezelés, abban az esetben az 1.-es pontbeli NORMÁL ENGEDÉLYKÉRÉS kategóriába tartozik.

3.2. Export feladás engedélyeztetése - OKMÁNY BEMUTATÁSA SZÜKSÉGES!
De ezen küldemények esetében mindig be kell mutatni az export feladás engedélyeztetéskor az Igazgatóságnak a VÁMMENTESÍTÉSI KÉRELMET 2 példányban. Ebből 1 példányt záradékolva visszaad az Igazgatóság megőrzésre.
Ezen diplomata küldemények elektronikus engedélykérésének beküldését követően be kell vinni a VÁMMENTESÍTÉSI KÉRELMET, majd amikor a Igazgatóság elvégezte a szükséges ellenőrzéseket és engedélyezi a diplomata küldemény feladását elektronikusan, akkor vissza kell menni a záradékolt VÁMMENTESÍTÉSI KÉRELEMÉRT, melyből már csak 1 példányt ad vissza az Igazgatóság, a másik példányt megtartja.
Ezen diplomata küldemények is az export feladás elektronikus engedélyeztetése során kapják meg az MRN számukat.

3.3. Okmány leadás Kiszolgáló ügynöknek záradékoltatás céljából
Ezen küldemények esetében sem kell a későbbiekben semmilyen okmányt leadni a Kiszolgáló ügynök számára Igazgatósági záradékolás céljából.

3.4. Kiléptetés
A kiléptetés az elektronikus engedélyeztetés során kapott MRN szám alapján történik.


4. HOLTTEST ENGEDÉLYEZTETÉSE
4.1. Export vámkezelés
Ezen kategóriába eső diplomata küldemények esetében SEM történik export vámkezelés, azaz nincs KKO okmánya (alakiság nélküli küldemény) és MRN száma.

4.2. Export feladás engedélyeztetése - NINCS SZÜKSÉG OKMÁNY BEMUTATÁSRA!
A küldemények az export feladásuk elektronikus engedélyeztetése során kapják meg az MRN számukat.

4.3. Okmány leadás Kiszolgáló ügynöknek záradékoltatás céljából
Ezen küldemények esetében sem kell semmilyen okmányt leadni a Kiszolgáló ügynök számára Igazgatósági záradékolás céljából.

4.4. Kiléptetés
A kiléptetés az elektronikus engedélyeztetés során kapott MRN szám alapján történik.


5. SPECIÁLIS ENGEDÉLYES KÜLDEMÉNY ENGEDÉLYEZTETÉSE
5.1. Export vámkezelés
Ebbe a kategóriába esnek azon export küldemények, melyek export vámkezelése során be kell mutatni az Igazgatóságnak a küldeményhez tartozó HATÓSÁGI ENGEDÉLYT/IGAZOLÁST/OKMÁNYT, melyet az Igazgatóságnak záradékolnia (vámpecsételnie) kell. Ezen küldemények az MRN számukat csak ezen speciális okmányok bemutatása után kapják meg.
Például:
  • pszichotróp anyagok
  • fegyver/lőszer
  • kultúrális javak
  • kettős felhasználású termékek
5.2. Export feladás engedélyeztetése - NINCS SZÜKSÉG OKMÁNY BEMUTATÁSRA!
Export feladásuk engedélyeztetése a jelenlegi működés szerint történik az export vámkezelés során kapott MRN számra hivatkozva az elektronikus engedélykérésben. Ezen küldemények esetében a HATÓSÁGI ENGEDÉLY/IGAZOLÁS/OKMÁNY sorozatszámát is meg kell adni engedélykéréskor.


5.3. Okmány leadás Kiszolgáló ügynöknek záradékoltatás céljából
Ezen küldemények esetében minden esetben le kell adni a HATÓSÁGI ENGEDÉLYT/IGAZOLÁST/OKMÁNYT 1 példányban a Kiszolgáló ügynök számára Igazgatósági záradékolás céljából, a többi példány az árut kíséri. Ezen okmányokon minden esetben fel kell tüntetni a főfuvarlevélszámot!

5.4. Kiléptetés
A kiléptetés az elektronikus engedélyeztetés során beküldött MRN számok alapján és a leadott HATÓSÁGI ENGEDÉLY/IGAZOLÁS/OKMÁNY alapján történik, melyeket záradékol is az Igazgatóság és visszaadja a Kiszolgáló ügynöknek.


6. ATA CARNET KÍSÉRT KÜLDEMÉNYEK ENGEDÉLYEZTETÉSE
6.1. Export vámkezelés
Ezen kategóriába eső küldemények esetében NEM történik export vámkezelés, azaz nincs KKO okmánya (alakiság nélküli küldemény) és MRN száma, kizárólag egy ATA CARNET okmány kerül kiállításra.
Ha ATA CARNET kísért küldemény esetében történik export vámkezelés, abban az esetben az 5.-ös pontbeli SPECIÁLIS ENGEDÉLYES KÜLDEMÉNYEK ENGEDÉLYEZTETÉSE kategóriába tartozik.

6.2. Export feladás engedélyeztetése - OKMÁNY BEMUTATÁSA SZÜKSÉGES!
Ezen küldemények esetében mindig be kell mutatni az export feladás engedélyeztetéskor az Igazgatóságnak az ATA CARNET okmányt.
Tehát ezen küldemények elektronikus engedélykérésének beküldését követően be kell vinni az ATA CARNET okmányt, majd amikor a Igazgatóság elvégezte a szükséges ellenőrzéseket és engedélyezi az export  küldemény feladását elektronikusan, akkor vissza kell menni az ATA CARNET okmányért, melynek az összes példányát visszaadja az Igazgatóság.
Ezen ATA CARNET kísért küldemények is az export feladás elektronikus engedélyeztetése során kapják meg az MRN számukat és az engedélykérésben kötelezően szerepeltetni kell az ATA CARNET okmányon szereplő súlyt és az okmány sorozatszámát.

6.3. Okmány leadás Kiszolgáló ügynöknek záradékoltatás céljából
Ezen küldemények esetében minden esetben le kell adni az ATA CARNET okmányt 1 példányban a Kiszolgáló ügynök számára Igazgatósági záradékolás céljából, a többi példány az árut kíséri. Ezen okmányokon minden esetben fel kell tüntetni a főfuvarlevélszámot!

6.4. Kiléptetés
A kiléptetés az elektronikus engedélyeztetés során beküldött MRN szám alapján és a leadott ATA CARNET okmány alapján történik, melyet záradékol is az Igazgatóság és visszaadja a Kiszolgáló ügynöknek.


7. NATO KÜLDEMÉNY ENGEDÉLYEZTETÉSE
7.1. Export vámkezelés
Ezen kategóriába eső küldemények esetében NEM történik export vámkezelés, azaz nincs KKO okmánya (alakiság nélküli küldemény) és MRN száma, kizárólag egy NATO NEMZETKÖZI VÁMOKMÁNY (NATO302, AE302-1, DD250, March Credit Form, IFOR/Vám/001, IFOR/Vám/002, TRIPTYQUE) kerül kiállításra.
Ha NATO NEMZETKÖZI VÁMOKMÁNY kísért küldemény esetében történik export vámkezelés, abban az esetben az 5.-ös pontbeli SPECIÁLIS ENGEDÉLYES KÜLDEMÉNYEK ENGEDÉLYEZTETÉSE kategóriába tartozik.

7.2. Export feladás engedélyeztetése - OKMÁNY BEMUTATÁSA SZÜKSÉGES!
Ezen küldemények esetében mindig be kell mutatni az export feladás engedélyeztetéskor az Igazgatóságnak a NATO NEMZETKÖZI VÁMOKMÁNYT.
Tehát ezen küldemények elektronikus engedélykérésének beküldését követően be kell vinni a NATO NEMZETKÖZI VÁMOKMÁNYT, majd amikor a Igazgatóság elvégezte a szükséges ellenőrzéseket és engedélyezi az export  küldemény feladását elektronikusan, akkor vissza kell menni a NATO NEMZETKÖZI VÁMOKMÁNYÉRT, melynek az összes példányát visszaadja az Igazgatóság.
Ezen NATO NEMZETKÖZI VÁMOKMÁNNYAL kísért küldemények is az export feladás elektronikus engedélyeztetése során kapják meg az MRN számukat és az engedélykérésben kötelezően szerepeltetni kell a NATO NEMZETKÖZI VÁMOKMÁNY sorozatszámát.

7.3. Okmány leadás Kiszolgáló ügynöknek záradékoltatás céljából
Ezen küldemények esetében minden esetben le kell adni a NATO NEMZETKÖZI VÁMOKMÁNYT 1 példányban a Kiszolgáló ügynök számára Igazgatósági záradékolás céljából, a többi példány az árut kíséri. Ezen okmányokon minden esetben fel kell tüntetni a főfuvarlevélszámot!

7.4. Kiléptetés
A kiléptetés az elektronikus engedélyeztetés során beküldött MRN szám alapján és a leadott NATO NEMZETKÖZI VÁMOKMÁNY alapján történik, melyet záradékol is az Igazgatóság és visszaadja a Kiszolgáló ügynöknek.


8. AKTÍV FELDOLGOZÁSBAN VÁMKEZELT VÁMÁRU FELADÁSA (ÚJRAKIVITEL) EU ORSZÁGBA REPTÉRI RAKTÁRBÓL
8.1. Export vámkezelés
Ebbe a kategóriába eső export küldemények esetében, melyek vámstátusz jelölése harmadik országbeli (Főfuvarlevélen TD vagy T1 vámkódnak kell szerepelnie) és a célállomása egy EU-s ország, NEM történik export vámkezelés, azaz nincs KKO okmánya (alakiság nélküli küldemény) és MRN száma.

8.2. Export feladás engedélyeztetése - NINCS SZÜKSÉG OKMÁNY BEMUTATÁSRA!
A küldemények az export feladásuk elektronikus engedélyeztetése során kapják meg az MRN számukat az Igazgatóságtól.
Az export feladás engedélyeztetés típusának kiválasztásakor, ezt a kategóriát kiválasztva kizárólag a küldemény beérkezésekor történt aktív feldolgozás vámeljárás során kapott határozatszámot és vámkezelt súlyt kell megadni.

8.3. Okmány leadás Kiszolgáló ügynöknek záradékoltatás céljából
Ezen küldemények esetében nem kell semmilyen okmányt leadni a Kiszolgáló ügynök számára Igazgatósági záradékolás céljából.

8.4. Kiléptetés
A kiléptetés az elektronikus engedélyeztetés során kapott MRN szám alapján történik.

8.5. NEM EU célállomásra történő újrakivitel esetén a követendő eljárások az alábbiak
8.5.1. Ha az export küldemény vámstátusz jelölése harmadik országbeli (Főfuvarlevélen T1 vámkódnak kell szerepelnie)  és NEM EU célállomás felé kerül elindításra, abban az esetben mindig export vámkezelés alá kell vonni, amely mindig elektronikusan történik.
Mivel export vámkezelik ezen küldeményeket, így az 1-es pontbeli NORMÁL ENGEDÉLYEZTETÉS kategóriába tartozik.

8.5.2. Ha az export küldemény reptéri közvám raktárból kerül elindításra közúton, NEM EU célállomás felé és a vámstátusz jelölése harmadik országbeli (Főfuvarlevélen T1 vámkódnak kell szerepelnie), abban az esetben mivel NCTS árutovábbítási eljárással került elindításra az export küldemény így TILOS AZ EXPORT FELADÁS ENGEDÉLYEZTETÉSE!


9. ÜZEMSZÜNETI ELJÁRÁSBAN EXPORT VÁMKEZELT ÁRU ENGEDÉLYEZTETÉSE
Utolsó kategória az üzemszüneti eljárásban export vámkezelt küldemény, azaz az export vámkezelés készítésekor nem működött a CDPS vámrendszer.

9.1. Export vámkezelés
Ezen kategóriába eső küldemények esetében az export vámkezelés papíron történik és egyedi MRN számot kap.

9.2. Export feladás engedélyeztetése - OKMÁNY BEMUTATÁSA SZÜKSÉGES!
Ezen küldemények esetében mindig be kell mutatni az export feladás engedélyeztetéskor az Igazgatóságnak az üzemszüneti eljárásban kiállított KKO okmányt.
Tehát ezen küldemények elektronikus engedélykérésének beküldését követően be kell vinni a KKO okmányt, majd amikor a Igazgatóság elvégezte a szükséges ellenőrzéseket és engedélyezi az export  küldemény feladását elektronikusan, akkor vissza kell menni a KKO okmányért, melynek az összes példányát visszaadja az Igazgatóság.
Ezen speciális KKO okmánnyal rendelkező küldemények esetében az export feladás elektronikus engedélyeztetése során a KKO okmányon található egyedi MRN számot kell szerepeltetni az engedélykérésben.

9.3. Okmány leadás Kiszolgáló ügynöknek záradékoltatás céljából
Ezen küldemények esetében minden esetben le kell adni a KKO okmány összes példányát a Kiszolgáló ügynök számára Igazgatósági záradékolás céljából. Ezen okmányokon minden esetben fel kell tüntetni a főfuvarlevélszámot!

9.4. Kiléptetés
A kiléptetés az elektronikus engedélyeztetés során beküldött MRN szám alapján és a leadott KKO okmány alapján történik, melyet 1 példányban záradékol az Igazgatóság és visszaadja a Kiszolgáló ügynöknek.


EXPORT KÜLDEMÉNY FELADÁSÁNAK PAPÍRON TÖRTÉNŐ ENGEDÉLYEZTETÉSE
Ha a FŐFUVARLEVÉL záradékolásával (vámpecsételésével) végzitek a fenti küldemény kategóriák export feladásának engedélyeztetését, abban az esetben a küldemény összes okmányát be kell mutatni az engedélyeztetéshez!
 

Elektronikus áttárolás

copyright 2009 (c) CCS Hungary Aircargo Ltd.
H2724 Újlengyel, József Attila utca 12., email: sales()ccs.hu
Figyelem, a weboldal Joomla alapú és sütiket is használ!