Handling agent technológiai leírás - EXPORT

1. EXPORT KÜLDEMÉNY RAKTÁRI LOKÁLÁSA

A feladó speditőr az export küldeményt megfelelően felcímkézve és csomagolva adja le a Kiszolgáló ügynök raktárában. Minden eseten a küldeménnyel együtt az ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY és a BIZTONSÁGI NYILATKOZAT összetűzve is átadásra kerül. A Kiszolgáló ügynök leméri a leadott küldeményt, és az ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYEN átveszi a mért súllyal, illetve a BIZTONSÁGI NYILATKOZATON is lejavítja a darabszámot és súlyt, amennyiben az eltér az átvett darabszámtól és mért súlytól.
Ezzel párhuzamosan automatikusan egy státuszüzenet (FSU/RCS) kerül kiküldésre az Igazgatóság felé, mely a küldemény ténylegesen átvett darabszámát és súlyát tartalmazza. Ezzel párhuzamosan az eFreight tag Speditőr rendszere számára is továbbításra kerül ezen státuszüzenet (FSU/RCS).2. OKMÁNY KÍSÉRT KÜLDEMÉNY OKMÁNYAINAK LEADÁSA ÉS KÖNYVELÉSE
A Speditőr vagy beszállítója az export küldemény okmányait, az ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY és a BIZTONSÁGI NYILATKOZAT mindkét példányát, a küldemény okmányait (FŐFUVARLEVÉL, SZÁMLA stb.) és a KIVITELI KISÉRŐ OKMÁNYÁT (KKO) vagy egyéb speciális okmányát (pl: ATA carnet, vámmentesítési kérelem stb.), leadja a pultban miután a mérlegelt adatok alapján véglegesítésre került a FŐFUVARLEVÉL. A biztonsági átvilágítás leigazolásáról a BIZTONSÁGI NYILATKOZATON a Kiszolgáló ügynök gondoskodik.

2.1. A papír okmányok átvételekor a Kiszolgáló ügynöknek minden esetben ellenőrznie kell az alábbiakat:

2.1.1. A FŐFUVARLEVÉLEN és az ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYEN szereplő darabszám és bruttó súly megegyezik-e. Eltérés esetén minden esetben egyeztet a Légitársasággal, hogy a küldemény feladható-e, illetve szükséges-e módosítani a FŐFUVARLEVÉLEN a darabszám és súly adatot. Ha módosítás szükséges a FŐFUVARLEVÉLEN, abban az esetben nem veszi át a küldemény okmányait a Speditőrtől, amíg a FŐFUVARLEVÉL darabszáma vagy súlya javításra nem került. Kézzel javíthatja a darabszámot/súlyt a Speditőr vagy új FŐFUVARLEVELET állít ki.
2.1.2. Ellenőrzi az export küldemény vámstátuszát az okmánykönyvelési ablakon és amennyiben PAPÍR ENGEDÉLYES 
a küldemény, abban az esetben a Kiszolgáló ügynök csak záradékolt (vámpecsétes) FŐFUVARLEVÉLLEL veheti át az export küldemény okmányait a Speditőrtől. Súly vagy darabszám eltérés esetén a kézzel javított darabszámnak/súlynak is záradékoltnak kell lennie (a kézzel javított darabszámot/súlyt is lepecsételte a vám). A Kiszolgáló ügynök csak az export küldeményt kísérő záradékolt FŐFUVARLEVELET veszi át, a sodik példányt a Speditőr megtartja.
Lehetséges vámstátuszok:
2.1.2.1. ENGEDÉLYRE VÁR: az export küldemény feladására elektronikusan megkérte az engedélyt a Speditőr
2.1.2.2. ENGEDÉLYEZVE: az Igazgatóság engedélyezte az export küldemény feladását, manifesztálható
2.1.2.3. MEGÁLLÍTVA: az Igazgatóság megállította az export küldeményt szemle céljából
2.1.2.4. ÜRES: az export küldemény feladására még nem lett elektronikusan megkérve az engedély
2.1.2.5. PAPÍR ENGEDÉLYES: az export küldemény feladását csak a FŐFUVARLEVÉL záradékoltatásával (vámpecsétes) engedélyeztetheti a Speditőr. Ha a FUVARLEVÉLEN kézzel javított a darabszám/súly, abban az esetben a kézzel javított darabszámot/súlyt is záradékoltatnia kell a Speditőrnek az Igazgatósággal.
2.1.3. Ha VÁMOKMÁNY is leadásra kerül záradékolás céljából, akkor minden esetben ellenőriznie kell a Kiszolgáló ügynöknek, hogy szerepel-e a főfuvarlevélszám a VÁMOKMÁNYON. Hiánya esetén az okmány átadójával pótoltatnia kell. Egyetlen kivétel az ENGEDÉLY, melyen tilos bármit kézzel rögzíteni.
2.1.4. Ha az export küldemény feladása a FŐFUVARLEVÉL záradékoltatásával került engedélyeztetésre, abban az esetben mindig ellenőrizni kell, hogy KKO (Kiviteli Kísérő Okmány) is leadásra került-e. Hiánya esetén ezt jelezni kell a feladó Speditőrnek és pótoltatnia kell.
 
2.1.5. Ha minden ellenőrzésnek megfeleltek az export küldemény okmányai, abban az esetben a Kiszolgáló ügynök bekönyveli a FŐFUVARLEVELET és HÁZIFUVARLEVELET a TELJES OKMÁNYKÖNYVVELÉS vagy EXPRESSZ TELJES OKMÁNYKÖNYVELÉS, illetve HÁZIFUVARELVÉL FELVITEL menüpontokban. Ha érkezett előzetesen főfuvarlevél (FWB) vagy házifuvarlevél (FHL) üzenet a Speditőrtől, abban az esetben az okmánykönyvelési ablak feltöltésre kerül a fuvarlevél üzenetben érkezett adatokkal. Fontos, hogy minden esetben az a vámkód kerüljön rögzítésre a főfuvarlevél bekönyvelésekor, ami a záradékolt papír FŐFUVARLEVÉLEN szerepelt.
Annak érdekében, hogy biztosan bekönyvelésre kerüljön minden HÁZIFUVARLEVÉL, a Kiszolgáló ügynök minden esetben ellenőrzi az árumegnevezést a FŐFUVARLEVÉLEN, illetve a bekönyvelt HÁZIFUVARLEVELEK összdarabszámát és ha szükséges egyeztet a Speditőrrel a HÁZIFUVARLEVÉL leadásáról.
2.1.6. Minden esetben az export küldeményhez tartozó összes MRN számot (az MRN szám minden karakterét, MRN szám töredék nem használható) is rögzítenie kell a Kiszolgáló ügynöknek, mivel ez alapján végzi el a későbbiekben az Igazgatóság az export küldemények kiléptetését.
Ugyanígy kezelendő az alakiság nélküli export vámkezelésben kezelt küldemények is, melyek MRN száma a FŐFUVARLEVÉLEN található, amennyiben az export feladásuk engedélyeztetése a FŐFUVARLEVÉL záradékoltatásával történt, nem elektronikusan. MRN szám hiánya esetén, erre figyelmeztessük az áru átadóját, akinek pótlólagosan rá kell írnia rá a FŐFUVARLEVÉLRE a hiányzó MRN számot.
Ha elektronikusan történt az engedélyeztetése az alakiság nélkül vámkezelt export küldeményeknek, abban az esetben az Igazgatóság adja meg elektronikusan az export küldemény MRN számát, melyet a Kiszolgáló ügynök nem módosíthat.
Értelemszerűen, ha normál export vámkezelésben történt a Diplomata küldemény vagy a Holttest kezelése, abban az esetben a FŐFUVARLEVÉL rögzítése a korábbiakban már leírtak szerint történik megegyezően a többi normál export vámkezelésben kezelt küldeménnyel.
2.1.7. Abban az esetben, ha az export küldemény feladója nem eFreight tag Speditőr, a Kiszolgáló ügynök rendszere automatikusan továbbítja a főfuvarlevél (FWB), házifuvarlevél (FHL) adatokat és a papír engedélyes állapotot (ECA/DLR) az Igazgatóság rendszere felé a bekönyvelt adatok alapján.
2.1.8. Ha az export küldemény vámstátusza ENGEDÉLYRE VÁR vagy ÜRES, de az okmányokkal együtt a Speditőr a záradékolt fuvarlevelet is leadta, abban az esetben a Kiszolgáló ügynök az okmánykönyvelési ablakon jelölheti ezt a PAPÍR ENGEDÉLYES jelölőnégyzet bejelölésével, melynek hatására az export küldemény vámstátusza PAPÍR ENGEDÉLYESRE vált és
kiküldésre kerül az ezen vámstátuszt jelző státuszüzenet (ECA/DLR) az Igazgatóság rendszere felé. Ezen események bekerülnek a főfuvarlevél történetébe is.


3. EXPORT KÜLDEMÉNY OKMÁNYKÖNYVELÉS OKMÁNY NÉLKÜLI KÜLDEMÉNY (EAW/EAP EFREIGHT KÜLDEMÉNYEK) ESETÉN
A főfuvarlevél könyvelése a MAWB&HAWB KÖNYVELÉS JÁRAT SZINTEN menüpontban történik, ahol a megjelenő ablakon a megadott járathoz tartozó összes export főfuvarlevél megjelenítésre kerül függetlenül attól, hogy nem eFreight, okmány kísért eFreight (EAP) vagy okmány nélküli eFreight küldemény (EAW). Az ablakon megjelennek a már bekönyvelt és a még be nem könyvelt, de elektronikusan továbbított főfuvarlevelek (FWB) és házifuvarlevelek (FHL) adatai is.

3.1. Az okmány nélküli küldemények könyvelése esetén az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni:

3.1.1. A főfuvarlevél (FWB) üzenetben és az ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYEN szereplő darabszám és bruttó súly megegyezik-e. Eltérés esetén minden esetben egyeztet a Légitársasággal a Kiszolgáló ügynök, hogy a küldemény feladható-e, illetve szükséges-e módosítani a főfuvarlevélen a darabszám és súly adatot. Ha módosítás szükséges a főfuvarlevélen, abban az esetben erről értesíti a Speditőrt, aki elvégzi a módosítást és újraküldi a főfuvarlevél (FWB) adatokat.
3.1.2. Okmány nélküli eFreight küldemény esetében a feladás engedélyeztetése csak elektronikusan történhet, melynek státuszát az okmánykönyvelési ablak VÁMSTÁTUSZ mezőjében tudja ellenőrizni a Kiszolgáló ügynök.
3.1.3. Ha FHL köteles országba megy a küldemény, abban az esetben a Kiszolgáló ügynök a házifuvarleveleket is bekönyveli a kapott házifuvarlevél (FHL) adat alapján. Annak érdekében, hogy minden küldemény esetében könyvelésre kerüljön a házifuvarlevél, a Kiszolgáló ügynök minden esetben ellenőrzi az árumegnevezést a főfuvarlevél (FWB) üzenetben, illetve a házifuvarlevelek összdarabszámát és ha szükséges egyeztet a Speditőr a házifuvarlevél (FHL) üzenet átküldéséről.
3.1.4. A kizárólag elektronikusan főfuvarlevél (FWB) üzenetben érkezett adatokat tilos módosítani, mivel ezen adatok a feladó Speditőrtől származnak és az adattartalomért, illetve az export feladás engedélyeztetéséért is a feladó Speditőr felel.


4. KIVITELI KISÉRŐ OKMÁNY (KKO) OKMÁNY KEZELÉSE

Mivel az export küldemény kiléptetéséről elektronikus visszaigazolás kerül kiküldésre az export vámkezelést végző gazdálkodó számára, így a KIVITELI KISÉRŐ OKMÁNY (KKO) záradékoltatására nincs szükség. Ha egy ellenőrzés miatt mégis szüksége van rá a gazdálkodónak, azt utólagosan is bármikor kérheti a gazdálkodó az Igazgatóságtól.
Ebből kifolyólag az elektronikusan engedélyeztetett export küldeménnyel együtt nem minden esetben kerül leadásra KKO okmány és súlyeltérés esetén SZEMLELAP a Kiszolgáló ügynöknek.
Ha a Speditőr mégis szeretné a KKO okmányt záradékoltatni az Igazgatósággal, függetlenül attól, hogy elektronikusan engedélyeztette az export küldemény feladását, abban az esetben az okmányokkal együtt a KKO okmányt, és ha van a SZEMLELAPOT is le kell adnia a Kiszolgáló ügynöknél.
A KKO okmányon és minden olyan okmányon, melyet a Speditőr lead záradékoltatás céljából a Speditőrnek fel kell tüntetnie a hozzátartozó export küldemény főfuvarlevélszámát. Egyetlen kivétel az ENGEDÉLY, melyen tilos bármit kézzel rögzíteni. 5. EXPORT JÁRAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA - MANIFESZTÁLÁS
Az export járat összeállításánál a Kiszolgáló ügynök csak ENGEDÉLYEZVE és PAPÍR ENGEDÉLYES vámstátuszú, illetve EU és TRANZIT küldeményeket tud a járatra felmanifesztálni. ÜRES, ENGEDÉLYRE VÁR és MEGÁLLÍTVA vámstátuszú export küldemények esetében a Kiszolgáló ügynöknek minden esetben a feladó Speditőrrel kell egyeztetnie a küldemény sorsáról.
MEGÁLLÍTVA vámstátuszú export küldeményt kizárólag az Igazgatóság tudja elengedni!  
A járat összeállítását követően a MANIFESZT kinyomtatásával kiküldésre kerülnek a státuszüzenetek (FSU/MAN) az Igazgatóság és az eFreight tag Speditőr rendszere felé, azon küldeményekről, melyek előreláthatóan az adott járaton kerülnek elfuvarozásra.
Minden változás esetén automatikusan újraküldésre kerülnek a státuszüzenetek (FSU/MAN) az eFreight tag Speditőr és az Igazgatóság számára.
Az előmanifeszt leadására az Igazgatóság felé és irattározására nincs szükség!


6. EXPORT KÜLDEMÉNYEK KILÉPTETÉSE
6.1. Miután  az export küldeményeket felrakodták az export járatra és a járat elindult a Kiszolgáló ügynök lezárja az export járatot a rendszerében. Járatzáráskor automatikusan kiküldésre kerül a végleges manifeszt (FFM) és a státuszüzenetek (FSU/DEP, FSU/DIS) a Speditőr, az Igazgatóság és a Légitársaság (a Kiszolgáló ügynök és a Légitársaság között érvényben lévő szerződés szerint) rendszere számára.
Légi kamionok esetében a Kiszolgáló ügynöknek járatzáráskor az adott járathoz tartozó összes NCTS árutovábbítási eljárás MRN számát (az MRN szám összes karakterét) rögzítenie kell
vagy ennek hiányában (kizárólag C vagy X vámstátuszú továbbmenő árut szállít a légi kamion) a kamion rendszámát, mely továbbításra kerül elektronikusan (MRN) az Igazgatóság felé. Ha egy légi kamionhoz több MRN szám is tartozik, abban az esetben a Kiszolgáló ügynöknek a küldeményeket hozzá kell rendelnie a különböző MRN számokhoz.

6.2. Mindaddig, míg az Igazgatóság le nem nyugtázza (CFM) az export járatot a Kiszolgáló ügynök visszanyithatja és módosíthatja a rajta lévő küldeménylistát, melyről minden esetben kiküldésre kerül a manifeszt (FFM) és státuszüzenetek (FSU/DEP, FSU/DIS) az Igazgatóság, Speditőr és Légitársaság rendszere számára. A járat nyugtázását (CFM) követően ha a járat manifesztje változik, abban az esetben is újraküldheti a megváltozott manifeszt (FFM) adatokat a Kiszolgáló ügynök, azonban ilyen esetben papíron is jeleznie kell a változást az Igazgatóság felé.
Ha főfuvarlevél (FWB) adata változik a járat nyugtázását követően, abban az esetben az alábbiak szerint kell eljárni:
6.2.1. ha a Speditőr által leadott rossz papír FŐFUVARLEVÉL adatot továbbította a Kiszolgáló ügynök, abban az esetben a Speditőr kötelessége az adatváltozást írásban jelezni az Igazgatóság felé és eljárni még akkor is, ha a hibát az Igazgatóság fedezte fel és jelezte a Kiszolgáló ügynök felé
6.2.2. ha a Kiszolgáló ügynök rögzített rossz adatot és továbbította az Igazgatóság felé, abban az esetben a Kiszolgáló ügynök elektronikusan újraküldheti a helyes főfuvarlevél (FWB) adatot, de papíron is jeleznie kell a változást az Igazgatóság felé
6.2.3. ha a Kiszolgáló ügynök rögzített rossz adatot és továbbította az Igazgatóság felé, mely hibára az Igazgatóság hívta fel írásban a Kiszolgáló ügynök figyelmét és kérte a javítását, abban az esetben a Kiszolgáló ügynöknek kell újraküldenie a módosított főfuvarlevél (FWB) adatot az Igazgatóság írásos kérése alapján. Ilyen esetben nem kell külön ügyiratoznia a Kiszolgáló ügynöknek.


6.3. A Kiszolgáló ügynöknek minden nap 10:00 óráig kell leadnia az előző napi export légi járatok (0:00-24:00 óra között lezárt export járatok) KILÉPTETÉSI JEGYZÉKÉT és mellékleteit, ha az adott járaton elfuvarozott bármelyik export küldeményhez leadásra került legalább egy az alábbi okmányok közül:

 • KKO okmány (záradékolás céljából)
 • SZEMLELAP
 • VÁMMENTESÍTÉSI KÉRELEM (Diplomata küldemény)
 • ENGEDÉLY
 • ATA CARNET
 • TrKO okmány (közvám raktárból történő újrakivitel)
A KILÉPTETÉSI JEGYZÉKEN csak azokat az export küldeményeket kell szerepeltetnie a Kiszolgáló ügynöknek, melyről a fentiekben felsorolt okmányok közül valamelyik leadásra kerül, jelölve azt is a jegyzéken, hogy mely okmány kerül leadásra.
A MANIFESZT és FŐFUVARLEVELEK leadására az Igazgatóság felé, illetve irattározására nincs szükség.


6.4. A Kiszolgáló ügynöknek minden nap 10:00 óráig kell leadnia az előző napi export légi kamion járatok (0:00-24:00 óra között lezárt export járatok) alábbiakban felsorolt okmányait:

 • TrKO okmány
 • CMR okmány kizárólag, ha TrKO okmány is kíséri a légi kamiont és a Kiszolgáló ügynök indítja a légi kamiont, mint engedélyezett címzett 
 • KILÉPTETÉSI JEGYZÉK és mellékletei, ha szükséges
Ha a Kiszolgáló ügynöknek nem kell leadni a CMR okmányt, abban az esetben gondoskonia kell a megőrzéséről és kérés esetén be kell tudnia mutatni az Igazgatóságnak. 
A MANIFESZT és FŐFUVARLEVELEK leadására az Igazgatóság felé, illetve irattározására nincs szükség.

6.5. Az Igazgatóság minden nap 10:00 után végzi el az előző napi export járatokon elszállított export küldemények kiléptetését, amennyiben az áru harmadik országba történő kiszállítás céljából Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló légi járattal, vagy  járatszámmal ellátott közúti szállítóeszközzel elfuvarozásra került. A kiléptetés elvégzését a járat nyugtázásával (CFM) igazolja vissza az Igazgatóság a Kiszolgáló ügynöknek.

6.6.
NIL (induló küldeményt nem szállító) induló járatok esetében, minden esetben le kell zárni a NIL járatot a Kiszolgáló ügynöknek, annak érdekében, hogy a NIL manifeszt (NIL FFM) üzenet kiküldésre kerüljön az Igazgatóság számára, ezáltal a NIL MANIFESZT, illetve a NAPI JÁRAT LISTA papíron történő leadására az Igazgatóság felé nincs szükség.

6.7. 
Technikai leszállást végrehajtott járatok esetében (pl.: üzemanyag tankolás, időjárás miatti leszállás stb.) a járat elindulását követően NIL járatként minden esetben le kell zárnia a Kiszolgáló ügynöknek a rendszerében, függetlenül attól, hogy van áru a járaton vagy nincs, annak érdekében, hogy az adatok továbbításra kerüljenek az Igazgatóság áruforgalmi részlege felé. Az Igazgatóság utasforgalmi részlege felé továbbra is a jelenlegi eljárás szerint kell bejelenteni ezen járatokat.
GAT kisgépes induló járatok és utas charter esetében csak abban az esetben kell bejelenteni az Igazgatóság áruforgalmi részlegének az induló járatot, ha áru is feladásra kerül rajta. Egyéb esetben nem kell leadni manifesztet ezen járatokról. Az Igazgatóság utasforgalmi részlege felé továbbra is a jelenlegi eljárás szerint kell bejelenteni ezen járatokat.

6.8. Azon járatok esetében, melyek műszaki hiba miatt nem szállnak fel, de már előzetesen bejelentésre került a járat manifeszt (FFM) adatai, az export és tranzit küldemények járatról történő levétele után NIL járatként le kell zárni. A NIL járat lezárásával kiküldésre került a NIL manifeszt (NIL FFM) üzenet az Igazgatóság számára.


7. RÉSZKÜLDEMÉNYEK KEZELÉSE
7.1. NCTS árutovábbítási eljárásban feladott, Nem közösségi áru légi kamionon történő fuvarozása esetén
Induló kamionok esetében az árutovábbítási eljárásban a tételsoroknál szerepeltetni kell a fuvarlevelek MRN számait.
Amennyiben egy fuvarlevél több tételsoron szerepel (árutípusonként), akkor minden tételsornál ugyanazt az MRN számot kell feltüntetni.
Ha az induló kamionra nem fér fel a teljes küldemény egyben, akkor a részelések arányában meg kell osztani a küldeményt az ÁRUREG rendszerben, és az osztás utáni MRN számot kell megadni az árutovábbítási eljárásban a tételsorban.
Ezzel párhuzamosan a Kiszolgáló ügynök rendszerében is rögzíteni kell a főfuvarlevél könyvelésekor az összes MRN számát, az MRN szám mellett feltüntetve azt a járatszámot, amelyen az adott részküldemény továbbítva lett. Ez az információ továbbításra kerül az Igazgatóság felé, mely alapján elvégzik a részküldemények kivezetését/kiléptetését.
Példa: 13HU121000A0111111 CV0904A 12FEB
Kivétel a fentiek alól az újrakivitelben (T vámkódú vagy 3-as naplós KKO okmánnyal feladott küldemények) feladott export küldemények, melyek részben történő feladása esetén nem kell megosztani a küldeményt megegyezően a légi járaton feladott export küldeményekkel.   
Ha KKO vagy vámokmány is tartozik a részben feladott export küldeményhez, abban az esetben kizárólag az utolsó részküldeményt szállító légi kamion KILÉPTETÉSI  JEGYZÉKÉN kell feltüntetni a KKO okmányt és felvinni az Igazgatósághoz záradékolás céljából.

7.2. Légi járaton történő fuvarozása esetén

Ha egy adott export küldemény részben került feladásra és KKO vagy egyéb vámokmány is tartozik hozzá, abban az esetben a vámokmányait az utolsó részküldeményt szállító légi járat KILÉPTETÉSI JEGYZÉKÉN kell feltüntetni és felvinni az Igazgatósághoz záradékolás céljából.8. VEGYES VÁMSZÁRMAZÁSI KÓDÚ EXPORT KÜLDEMÉNYEK INDÍTÁSA LÉGI KAMIONON
Ha az export küldemény különböző vámszármazási kódú árut tartalmaz, abban az esetben a  főfuvarlevélen mindig a legerősebb vámszármazási kódnak kell szerepelnie az SCI mezőben!
Vámszármazási kódok prioritási sorrendben:
 • T1 vagy TD
 • X
 • C
Emellett a főfuvarlevél "Handling information" rovatában a Speditőrnek mindig fel kell tüntetnie az adott export gyűjtő küldeményben szereplő különböző vámszármazási kódokat és az adott kódhoz tartozó részküldemény darabszámát és súlyát.
A Kiszolgáló ügynöknek az NCTS árutovábbítási eljárást a főfuvarlevél "Handling information" rovatában szereplő T1 vagy TD vámszármazási kódú részküldeményre kell elindítani.
Ha a főfuvarlevélen nem szerepel ez az információ, de a kereskedelmi számla másolata alapján a Kiszolgáló ügynök megállapítja, hogy vegyes vámszármazási kódú export küldemény kerül feladásra, abban az esetben a Speditőrnek pótolnia kell ezt az információt a főfuvarlevélen. Ellenkező esetben a Kiszolgáló ügynöknek a főfuvarlevél szerinti teljes küldeményre kell elindítani az NCTS árutovábbítási eljárást.


9. PAPÍR OKMÁNY IRATTÁROZÁSA
Az elektronikus adat alapján reprodukált FŐFUVARLEVÉL (FWB) és MANIFESZT (FFM) papír okmányokat az Igazgatóság elfogadja, amennyiben utólagosan bekéri a Kiszolgáló ügynöktől. Ezen papír okmányok irattározására nincs szükség.


10. ÜZEMSZÜNETI ELJÁRÁS
Az üzemszüneti eljárást minden esetben a CCS Hungary hirdeti meg körlevél kiküldésével. Az üzemszüneti eljárás kihirdetésével a régi technológiai eljárásnak megfelelően mindent papíron kell benyújtani az Igazgatóság felé.
Rendszerhibát a 06-20/4115804-es telefonszámon lehet bejelenteni 7 nap/24 órában a CCS Hungary ügyeleten!


 
{jcomments on}

 

 

Elektronikus áttárolás

copyright 2009 (c) CCS Hungary Aircargo Ltd.
H2724 Újlengyel, József Attila utca 12., email: sales()ccs.hu
Figyelem, a weboldal Joomla alapú és sütiket is használ!