Handling agent technológiai leírás - IMPORT

1. ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS
A járat érkezését megelőzően a Légitársaság leküldi az érkező járat manifeszt (FFM) üzenetét és a járaton elindított küldemények főfuvarlevél (FWB) és házifuvarlevél (FHL) üzeneteit a budapesti Kiszolgáló ügynök partnerének. A Kiszolgáló ügynök rendszere a kapott üzeneteket beérkezésükkor automatikusan továbbítja az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) rendszere számára, amennyiben nem szabvány hibás, mely kiváltja a NAPI JÁRAT LISTA, illetve FFM üzenet alapján előzetesen nyomtatott és leadott MANIFESZT papíron történő leadását az Igazgatóság számára.

2. LESZÁLLÁSI ÉRTESÍTŐ
Az érkező járat leszállásakor vagy légi kamion érkezésekor, ha a Légitársaság Ground Handling agent-je leküldi a leszállási (MVT) üzenetet a Légitársaság Cargo Handling agent-je számára, abban az esetben azt a rendszere automatikusan továbbítja az Igazgatóság rendszere számára, mely alapján az Igazgatóság megállapíthatja az adott járat tervezett és tényleges érkezési idejét.

3.  LÉGI JÁRATON VAGY LÉGI KAMIONON ÉRKEZETT KÜLDEMÉNYEK KEZELÉSE
A járat megérkezését követően a Kiszolgáló ügynök elvégzi a szükséges árukezelési lépéseket.
3.1. LOKÁCIÓS LAP nyomtatása a beérkezett legfrissebb manifeszt (FFM) üzenet alapján. Előnye a járaton érkezett manifeszttel szemben, hogy a legfrissebb beérkezett manifeszt (FFM) üzenet szerinti, azaz tényleges rakodási állapotot mutatja ellentétben a járaton érkezett manifeszthez képest, amely mindig az előzetesen tervezett rakodási tervet mutatja.
3.2. A járaton érkezett küldemények belokálásának elkezdése a LOKÁCIÓS LAP alapján, jelölve a LOKÁCIÓS LAPON a rendellenességeket és az érkező küldemények lokációját.
Raktári lokálás során kizárólag mennyiségi eltérés esetén szükséges az érkezett küldemény mérlegelése és a mérlegelt súlyon kell vám elé állítani és vámkezelni. Minden egyéb esetben az árutovábbítási kísérő okmányon szereplő súllyal kell vám elé állítani és vámkezelni az érkezett küldeményt.
Ezen árutovábbítási kísérő okmány légi kamionon érkezett T1 vámstátuszú küldemény esetén a TrKO, minden egyéb esetben a légi kamionon vagy légi járaton érkezett MANIFESZT.
Az alábbi esetekben lehetséges a mennyiségi eltérés, amely esetekben a mérlegelés kötelező:
 • az árutovábbítási kísérő okmányon (TrKO és MANIFESZT) szereplő darabszámhoz képest több vagy kevesebb darabszámú küldemény érkezett
 • az import küldemény sérülten érkezett (pl: dézsmálás)
 • a FŐFUVARLEVÉLEN szereplő darabszámhoz képest kevesebb vagy több darabszámú küldemény érkezett, miután a teljes küldemény beérkezett
A raktári lokálásnál megadott járatszám kizárólag menetrendi járat lehet.
3.3. A járaton érkezett küldemények okmányainak bekönyvelése a LOKÁCIÓS LAP segítségével.
Az okmánykönyvelésnél megadott járatszám kizárólag menetrendi járat lehet.
3.3.1. Ha érkezett főfuvarlevél a küldeménnyel, abban az esetben a főfuvarlevélen szereplő adatok alapján kell bekönyvelni az adatokat, függetlenül a beérkezett főfuvarlevél (FWB) üzenettől
3.3.2. Ha nem érkezett főfuvarlevél a küldeménnyel (eFreight küldemény, vagy lemaradt az okmány), abban az esetben a beérkezett főfuvarlevél (FWB) üzenet alapján kell bekönyvelni az okmányt. Ebben az esetben az okmánykönyvelési ablakon jelölni kell a "PAPÍR OKMÁNY NEM ÉRKEZETT" jelölőnégyzetet, mely alapján automatikusan kiküldésre kerül a FAD üzenet, illetve raktárdíjmentes napok kalkulálásánál ezzel ellenőrizhető, hogy valójában melyik volt az első raktárdíjmentes nap. Ettől függetlenül az FWB szerint bekönyvelt adatok alapján a címzett kiértesítési folyamat lezajlik, és a Speditőr, illetve Igazgatóság számára elektronikusan kiküldésre kerül a főfuvarlevél (FWB) üzenet.
3.3.3. Ha nem érkezett sem papír okmány,. sem főfuvarlevél (FWB) adat a küldeményről, abban az esetben nem történik okmánykönyvelés csak raktári lokálás. Ilyenkor csak az Igazgatóság számára kerülnek kiküldésre a küldemény tényleges adatai (VBA), főfuvarlevél (FWB) üzenet nem kerül kiküldésre.
3.4. BEGYA küldése EU-n kívülről érkező járaton szállított küldeményekről.
3.5. A rendellenességekről jegyzőkönyv (mérlegelési, sérülési) kiállítása a rendszerben, legkésőbb Járatzárásig/Expressz küldeményzárásig/ Expressz járatzárásig.
A jegyzőkönyv elkészítésénél megadott járatszám kizárólag az adott küldemény/részküldemény érkezési járata lehet.

4. LÉGI JÁRATON ÉRKEZETT KÜLDEMÉNYEK VÁM ELÉ ÁLLÍTÁSA ÉS ELEKTRONIKUS ADATCSERÉJE
A küldemények tényleges adatainak (okmánykönyvelés és raktári lokálás) rögzítését követően a rendszerben az érkező járatot vagy küldeményt lezárja a Kiszolgáló ügynök, mellyel az Igazgatósággal, a Speditőrrel és a Légitársasággal automatikusan megtörténnek az elektronikus adatcserék.
4.1. Igazgatóság felé továbbításra kerülő üzenetek:
 • Elektronikus vám elé állítás az ÁRUREG/ICS rendszerben a nem C vámstátuszú küldemények esetében. Továbbmenő (tranzit, azaz nem BUD célállomású) küldemények esetében csak a T vámstátuszú küldeményeket kell bejelenteni az ÁRUREG rendszerbe.
 • Kiküldésre kerül a manifeszt (FFM) üzenet az Igazgatóság rendszere felé, amennyiben a légitársaság járat érkezéséig nem küldött FFM üzenetet.
 • Kiküldésre kerülnek a bekönyvelt adatok alapján a főfuvarlevél (FWB) üzenetek az Igazgatóság rendszere felé, függetlenül attól, hogy járat érkezéséig küldött FWB üzenetet a Légitársaság vagy sem.
 • A küldemények tényleges adatai (érkező járat, lokált darabszám, súly, kiértesített címzett, MRN amennyiben bejelentésre került az ÁRUREG rendszerbe, EU státusz, Tranzit státusz) kerülnek elektronikusan továbbításra (VBA) az Igazgatóság rendszere felé.
 • Ha jegyzőkönyv kiállításra került elektronikus üzenetben (CDR) továbbításra kerül az Igazgatóság rendszere felé
 • Elektronikus áttárolás esetén az engedélykérések (CTR)
 • Érkezési értesítő BEGYA küldemények esetében
A fenti üzenetek küldésével a Kiszolgáló ügynök teljesíti a légi járattal kapcsolatos bejelentési és vám elé állítási kötelezettségét és kiváltja az okmányok (MANIFESZT tényleges adatokkal kiegészítve, FŐFUVARLEVÉL, JEGYZŐKÖNYV) papír alapon történő leadását az Igazgatóság felé.
Mind az érkező járat IATA szabvány manifesztje, mind a küldemények IATA szabvány főfuvarlevele bármikor kinyomtatható a Kiszolgáló ügynök, az Igazgatóság és a Speditőr rendszeréből a beérkezett FFM és FWB üzenetek alapján, így azok papír alapon történő irattározására nincs szükség.
4.2. Speditőr felé továbbításra kerülő üzenetek:
 • A küldemény főfuvarlevele (FWB) a könyvelt adatok alapján, mellyel a Kiszolgáló ügynök teljesíti az okmányátadást a Speditőr felé. Ettől függetlenül amennyiben papír alapon is érkeznek okmányok a küldeménnyel az minden esetben átadásra kerül a Speditőr számára.
 • Érkezési értesítő a tényleges adatokkal (BEA) és a küldemény MRN számával vagy EU rövidítéssel C vámstátuszú küldemények esetében
 • Ha jegyzőkönyv kiállításra került, kizárólag elektronikus üzenetben (CDR) kerül továbbításra. Ha kártérítési eljárás esetén mégis szüksége van az eredeti példányra a Speditőrnek, azt a Kiszolgáló ügynök utólagosan papír alapon kiállítja a Speditőr kérésére és e-mail-ben megküldi számára PDF formátumban.
 • Elektronikus áttárolás esetén az engedélykérések (CTR)
 • Küldemény megérkezett státuszüzenet (FSU/RCF) 
4.3. A Légitársaság felé a szerződésük alapján kerülnek kiküldésre az üzenetek az általuk megkövetelt formátumban és időpontban.

5. LÉGI KAMIONON VAGY KÖZÚTON, ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ELJÁRÁSBAN ÉRKEZETT KÜLDEMÉNYEK VÁM ELÉ ÁLLÍTÁSA ÉS ELEKTRONIKUS ADATCSERÉJE
A küldemények tényleges adatainak (okmánykönyvelés és raktári lokálás) rögzítését követően a rendszerben az érkező légi kamion járatot lezárja a Kiszolgáló ügynök, mellyel az Igazgatósággal, a Speditőrrel és a Légitársasággal automatikusan megtörténnek az elektronikus adatcserék.

5.1. Nincs eltérés az árutovábbítási (NCTS) eljárás alá vont és a megérkezett küldemények mennyisége között.

5.1.1. Normál eljárásban kezelt kamion (légi, közúti) esetén követendő folyamat:

A rendeltetési vámhivatal az átadott árutovábbítási okmányok alapján megállapítja illetékességét az árutovábbítás befejezésére vonatkozóan. Az Igazgatóság a szállítmány megérkezését követően a kiszolgáló ügynök által benyújtott TrKO okmány alapján dönt a szállítóeszköz nyitásáról és IE006 Megérkezési értesítés üzenetet küld az indító hivatalnak. A nyitási engedély megadása SZEMLELAP I. formanyomtatvány kitöltésével történik. (Az árutovábbítási eljárás kísérőokmánya a vám elé állítást végző részére visszaadásra kerül.) A kirakodást követően az ellenőrzési eredmény rögzítése céljából legkésőbb a kirakodást követő munkanapon az Igazgatóság a TrKO és a CMR okmány benyújtásával párhuzamosan megkövetel egy átmeneti megőrzési raktárba történt betárolás igazolására vonatkozó BETÁROLÁSI BIZONYLAT okmányt. A bizonylaton az árutovábbítási eljárásban elindított küldemények raktárba történő betárolás tényének, NCTS árutovábbítás MRN számait feltüntetve, valamint a raktárt üzemeltető képviselője aláírásának és bélyegzőlenyomatának szerepelnie kell.
Ezt követően az Igazgatóság az ellenőrzés eredményéről IE018 üzenetet küld az indító hivatalnak.

5.1.2. Engedélyezett címzett eljárásban kezelt kamion (légi, közúti) esetén követendő folyamat:
A Közösségi árutovábbítási eljárás során az engedélyezett címzetti jogosítvánnyal rendelkező Kiszolgáló ügynök a telephelyére fizikailag megérkezett szállítmány érkeztetését elvégezheti, függetlenül attól, hogy a továbbítási, illetve fuvarokmányokon az engedélyezett telephely címzettként feltüntetésre került-e. A szállítmány megérkezését követően a Kiszolgáló ügynök által küldött IE007 Érkezési bejelentés üzenet alapján az Igazgatóság IE006 Megérkezési értesítés üzenetet küld az indító hivatalnak. Ezt követően az Igazgatóság IE043 Kirakodási engedély üzenetet küld az engedélyezett címzettnek. Ez az üzenet tartalmazza az árunyilatkozat adatait is. Az engedélyezett címzett kizárólag ezen üzenet kézhezvételét követően kezdheti meg a szállítóeszköz kirakását.
Az engedélyezett címzett saját vizsgálatának eredményét IE044 Kirakodási megjegyzés üzenettel közli az Igazgatósággal.
Amennyiben az árutovábbítási eljárás befejeződött, a rendeltetési hivatal ellenőrzésének eredményéről - az IE006 üzenet elküldésétől számított 6 napon belül - IE018 üzenetet küld az indító hivatalnak, valamint IE025 árufelszabadítási értesítés üzenetet küld az engedélyezett címzett részére. Fenti kötelezettségből kifolyólag az engedélyezett címzett 5 napon belül köteles a Kirakodási megjegyzések beküldésére.
Az engedélyezett címzettnek az engedélyében meghatározott időpontig kell kérnie a megérkeztetett szállítmányok további vámkezeltetését vagy okmányszerűen igazolni az áruk közösségi jellegét.

5.1.3. Igazgatóság felé továbbításra kerülő üzenetek:
 • Légi kamion érkeztetése NCTS rendszerben az előzőekben részletezett folyamat szerint normál eljárásban vagy engedélyezett címzett eljárásban.
 • A légi kamionon érkezett nem C vámstátuszú küldemények elektronikus vám elé állítása (kamion osztása) az ÁRUREG rendszerben. Továbbmenő (tranzit, azaz nem BUD célállomású) küldemények esetében csak a T vámstátuszú küldemények kerülnek bejelentésre az ÁRUREG rendszerbe.
 • Légi kamionhoz tartozó összes NCTS árutovábbítási eljárás MRN száma (az MRN szám összes karakterét), vagy ennek hiányában (kizárólag C vámstátuszú érkező vagy X vámstátuszú továbbmenő árut szállít a légi kamion) a kamion rendszáma (MRN). Ha egy légi kamionhoz több MRN szám is tartozik, abban az esetben a Kiszolgáló ügynöknek a küldeményeket hozzá kell rendelnie a különböző MRN számokhoz.
 • Kiküldésre kerül a manifeszt (FFM) üzenet az Igazgatóság rendszere felé, amennyiben a légitársaság járat érkezéséig nem küldött FFM üzenetet.
 • Kiküldésre kerülnek a bekönyvelt adatok alapján a főfuvarlevél (FWB) üzenetek az Igazgatóság rendszere felé, függetlenül attól, hogy járat érkezéséig küldött FWB üzenetet a Légitársaság vagy sem.
 • A küldemények tényleges adatai (érkező járat, lokált darabszám, súly, kiértesített címzett, MRN amennyiben bejelentésre került az ÁRUREG rendszerbe, EU státusz, Tranzit státusz) kerülnek elektronikusan továbbításra (VBA) az Igazgatóság rendszere felé.
 • Ha jegyzőkönyv kiállításra került elektronikus üzenetben (CDR) továbbításra kerül az Igazgatóság rendszere felé
 • Elektronikus áttárolás esetén az engedélykérések (CTR)
A fenti üzenetek küldésével a Kiszolgáló ügynök teljesíti a légi kamionnal kapcsolatos bejelentési és vám elé állítási kötelezettségét és kiváltja az okmányok (RAKOMÁNY/OSZTÁSI JEGYZÉK, MANIFESZT tényleges adatokkal kiegészítve, FŐFUVARLEVÉL, JEGYZŐKÖNYV) papír alapon történő leadását az Igazgatóság felé.

5.1.4. Kizárólag az alábbi okmányokat kell papíron leadnia a Kiszolgáló ügynöknek az Igazgatóság számára a kamion érkezését követő nap 10:00 óráig:
 • NCTS árutovábbítási vámokmány (TrKO) minden esetben
 • CMR okmány kizárólag, ha TrKO okmány is kísérte a légi kamiont
 • SZEMLELAP kizárólag ha normál eljárásban lett kezelve a kamion
 • BETÁROLÁSI NYILATKOZAT az NCTS MRN számokra hivatkozva, kizárólag ha normál eljárásban lett kezelve a kamion
Ha a Kiszolgáló ügynöknek nem kell leadni a CMR okmányt, abban az esetben gondoskonia kell a megőrzéséről és kérés esetén be kell tudnia mutatni az Igazgatóságnak.
Mind az érkező járat ICAO szabvány MANIFESZTJE, mind a küldemények IATA szabvány FŐFUVARLEVELE bármikor kinyomtatható a Kiszolgáló ügynök, az Igazgatóság és a Speditőr rendszeréből a beérkezett FFM és FWB üzenetek alapján, így azok papír alapon történő irattározására nincs szükség.


5.2. Eltérés kerül megállapításra az árutovábbítás eljárás alá vont és a megérkezett küldemények mennyisége között.
Ebben az esetben kizárólag az Igazgatóság végezheti a kamion érkeztetését az NCTS rendszerben.


5.2.1. Normál eljárásban kezelt kamionok (légi, közúti) esetén követendő folyamat:
A rendeltetési vámhivatal az átadott árutovábbítási okmányok alapján megállapítja illetékességét az árutovábbítás befejezésére vonatkozóan. Az Igazgatóság a szállítmány megérkezését követően a kiszolgáló ügynök által benyújtott TrKO okmány alapján dönt a szállítóeszköz nyitásáról és IE006 Megérkezési értesítés üzenetet küld az indító hivatalnak. A nyitási engedély megadása SZEMLELAP I. formanyomtatvány kitöltésével történik. (Az árutovábbítási eljárás kísérőokmánya a vám elé állítást végző részére visszaadásra kerül.) A kirakodást követően az ellenőrzési eredmény rögzítése céljából legkésőbb a kirakodást követő munkanapon az Igazgatóság a TrKO és a CMR okmány benyújtásával párhuzamosan megkövetel egy átmeneti megőrzési raktárba történt betárolás igazolására vonatkozó BETÁROLÁSI BIZONYLAT okmányt. A bizonylaton az árutovábbítási eljárásban elindított küldemények raktárba történő betárolás tényének, NCTS árutovábbítás MRN számait feltüntetve, valamint a raktárt üzemeltető képviselője aláírásának és bélyegzőlenyomatának szerepelnie kell. 
Fentieken túl a Kiszolgáló ügynök a TrKO fedezetével árutovábbítási eljárás alá vont, és a betárolt küldemények között tapasztalt eltérésről a TrKO „I” A rendeltetési vámhivatal vizsgálata rovatban a MEGJEGYZÉSEK-hez az „ELTÉRÉS” bejegyzés rögzítésével, és a CMR okmány benyújtásával köteles tájékoztatni az Igazgatóságot. Ezt követően az Igazgatóság az ellenőrzés eredményéről IE018 üzenetet küld az indító hivatalnak.


5.2.2. Engedélyezett címzett eljárásban kezelt kamionok (légi, közúti) esetén követendő folyamat:
A Közösségi árutovábbítási eljárás során az engedélyezett címzetti jogosítvánnyal rendelkező Kiszolgáló ügynök a telephelyére fizikailag megérkezett szállítmány érkeztetését elvégezheti, függetlenül attól, hogy a továbbítási, illetve fuvarokmányokon az engedélyezett telephely címzettként feltüntetésre került-e. A szállítmány megérkezését követően a Kiszolgáló ügynök által küldött IE007 Érkezési bejelentés üzenet alapján az Igazgatóság IE006 Megérkezési értesítés üzenetet küld az indító hivatalnak. Ezt követően az Igazgatóság IE043 Kirakodási engedély üzenetet küld az engedélyezett címzettnek. Ez az üzenet tartalmazza az árunyilatkozat adatait is. Az engedélyezett címzett kizárólag ezen üzenet kézhezvételét követően kezdheti meg a szállítóeszköz kirakását.
Az engedélyezett címzett saját vizsgálatának eredményét IE044 Kirakodási megjegyzés üzenettel közli az Igazgatósággal.
Az eltérést megállapító, vagy megjegyzést tartalmazó üzenet esetén az Igazgatóságnak ellenőrzési döntést kell hozni; ennek hiányában nem kerül sor az eljárás lezárására! A Kiszolgáló ügynök a TrKO fedezetével árutovábbítási eljárás alá vont, és a betárolt küldemények között tapasztalt eltérésről a TrKO „I” A rendeltetési vámhivatal vizsgálata rovatban a MEGJEGYZÉSEK-hez az „ELTÉRÉS” bejegyzés rögzítésével, és a CMR okmány benyújtásával köteles tájékoztatni az Igazgatóságot.

5.2.3. Igazgatóság felé továbbításra kerülő üzenetek:
 • Légi kamion érkeztetése NCTS rendszerben az előzőekben részletezett folyamat szerint normál eljárásban vagy engedélyezett címzett eljárásban.
 • Légi kamionhoz tartozó összes NCTS árutovábbítási eljárás MRN száma (az MRN szám összes karakterét), vagy ennek hiányában (kizárólag C vámstátuszú érkező vagy X vámstátuszú továbbmenő árut szállít a légi kamion) a kamion rendszáma (MRN). Ha egy légi kamionhoz több MRN szám is tartozik, abban az esetben a Kiszolgáló ügynöknek a küldeményeket hozzá kell rendelnie a különböző MRN számokhoz.
 • Kiküldésre kerül a manifeszt (FFM) üzenet az Igazgatóság rendszere felé, amennyiben a légitársaság járat érkezéséig nem küldött FFM üzenetet.
 • Kiküldésre kerülnek a bekönyvelt adatok alapján a főfuvarlevél (FWB) üzenetek az Igazgatóság rendszere felé, függetlenül attól, hogy járat érkezéséig küldött FWB üzenetet a Légitársaság vagy sem.
 • A küldemények tényleges adatai (érkező járat, lokált darabszám, súly, kiértesített címzett, EU státusz, Tranzit státusz) kerülnek elektronikusan továbbításra (VBA) az Igazgatóság rendszere felé.
 • Ha jegyzőkönyv kiállításra került elektronikus üzenetben (CDR) továbbításra kerül az Igazgatóság rendszere felé
 • Légi kamion NCTS árutovábbítási vámokmányt (TrKO)és normál eljárásban kezelt kamionok esetében a BETÁROLÁSI NYILATKOZATOT papíron kell felvinni az Igazgatóság számára jelölve rajta, hogy mennyiségi eltérés van az árutovábbítási eljárás alá vont, illetve a megérkezett küldemények között és Igazgatósági eljárást igényel a fentiekben leírtak szerint.
 • Légi kamion érkeztetését követően az érkezett nem C vámstátuszú küldemények elektronikus vám elé állítása (kamion osztása) az ÁRUREG rendszerben. Továbbmenő (tranzit, azaz nem BUD célállomású) küldemények esetében csak a T vámstátuszú küldemények kerülnek bejelentésre az ÁRUREG rendszerbe.
 • MRN számmal rendelkező küldemények tényleges adatai (érkező járat, lokált darabszám, súly, kiértesített címzett, MRN szám) kerülnek elektronikusan továbbításra (VBA) az Igazgatóság rendszere felé.
 • Elektronikus áttárolás esetén az engedélykérések (CTR)
A fenti üzenetek küldésével a Kiszolgáló ügynök teljesíti a légi kamionnal kapcsolatos bejelentési és vám elé állítási kötelezettségét és kiváltja az okmányok (RAKOMÁNY/OSZTÁSI JEGYZÉK, ÁLLÍTÁSI JEGYZÉK, MANIFESZT tényleges adatokkal kiegészítve, FŐFUVARLEVÉL, JEGYZŐKÖNYV) papír alapon történő leadását az Igazgatóság felé.

5.2.4. Kizárólag az alábbi okmányokat kell papíron leadnia a Kiszolgáló ügynöknek az Igazgatóság számára a kamion érkezését követő nap 10:00 óráig:
 • NCTS árutovábbítási vámokmány (TrKO) minden esetben, jelölve rajta, hogy súlyeltéréses és Igazgatósági eljárást igényel
 • CMR okmány kizárólag, ha TrKO okmány is kísérte a légi kamiont 
 • SZEMLELAP kizárólag ha normál eljárásban lett kezelve a kamion
 • BETÁROLÁSI NYILATKOZAT az NCTS MRN számokra hivatkozva, kizárólag ha normál eljárásban lett kezelve a kamion
Ha a Kiszolgáló ügynöknek nem kell leadni a CMR okmányt, abban az esetben gondoskonia kell a megőrzéséről és kérés esetén be kell tudnia mutatni az Igazgatóságnak.
Mind az érkező járat IATA szabvány manifesztje, mind a küldemények IATA szabvány főfuvarlevele bármikor kinyomtatható a Kiszolgáló ügynök, az Igazgatóság és a Speditőr rendszeréből a beérkezett FFM és FWB üzenetek alapján, így azok papír alapon történő irattározására nincs szükség.


5.3. Speditőr és Légitársaság felé továbbításra kerülő üzenetek megegyeznek a 4.2. és 4.3. pontokban leírtakkal.


6. SZEMLÉZÉS
Az Igazgatóság a Kiszolgáló ügynök kezelésében lévő küldeményt a rendszerben státuszától (T, X, C) függetlenül szemlézés céljából a küldemény kiadásáig bármikor megállíthatja (CIM) / elengedheti (CIA) elektronikus adatcserével. Szemle céljából megállított küldemények esetében a Kiszolgáló ügynök rendszerében megjelenik egy figyelmeztetés a megállított küldeményekről, amint a küldemény belokálásra és bekönyvelésre kerül, illetve az árukiadás nem lehetséges, ameddig az Igazgatóság nem engedte el  (CIA) a küldeményt. Mind a szemlére megállítás (CIM), mind az elengedés (CIA) elektronikus adatcserével történik. A szemlére megállító (CIM) üzenetben a szemlére jelölést végző pénzügyőr telefonszáma, illetve opcionálisan a megállítás oka is szerepel, mely a küldemény okmánykönyvelési ablakán kerül megjelenítésre.

7. OKMÁNY ÉS ÁRU KIVÁLTÁSA
7.1. Minden esetben az érkező járat lezárásakor automatikusan kiküldésre kerülnek a főfuvarlevél (FWB) üzenetek az eFreight tag Speditőrök számára. A többiek esetében automatikusan kinyomtatódnak az OKMÁNYÁTADÓ nyomtatványok. Ezt követően, ha a küldeménnyel érkezett okmány is, a Speditőr vagy az áruval együtt kiválthatja az okmányt vagy még azt megelőzően, mely esetben a Kiszolgáló ügynöknek az átadás tényét igazolandó lehetősége van külön OKMÁNYÁTADÓT nyomtatni az átadni kívánt okmányokról vagy a főfuvarlevél egyik példányán átvetetni azokat.
A Speditőrnek átadott FŐFUVARLEVÉLEN nem kell feltüntetni az érkezett küldemény vám elé állítás szerinti súlyát, ha az eltér a FŐFUVARLEVÉL szerinti súlytól. A vám elé állított súly mindig a kiküldött Érkezési értesítőben kerül továbbításra a címzett felé.
7.2. Az áru kiváltásakor KIADÁSI JEGYEN, CSOPORTOS KIADÁSI JEGYEN kerülnek átadásra az átvevőnek az érkező küldemények és okmányaik (ha van), bejelölve az "Okmány átadva" jelölőnégyzetet. Ezzel egyidőben áru kiadva státuszüzenetek (FSU/DLV és FSU/CCD ha van kivezető azonosítószám) kerülnek kiküldésre az Igazgatóság rendszere és a Speditőr rendszere felé, mely a kiadás időpontját, a kiadott darabszámot és súlyt, illetve az átvevőt tartalmazza.
7.3. KIADÁSI vagy CSOPORTOS KIADÁSI JEGYEN történő árukiadáskor a Kiszolgáló ügynök küldeményenként rögzíti az árut átvevő által átadott vámokmányokon szereplő kivezető azonosítószámot teljes hosszában (CDPS határozatszám, NCTS MRN, ÁRUREG MRN stb.). EU küldemények esetében automatikusan beírásra kerül a azonosítószám mezőbe az EU rövidítés.
Ha a címzett Speditőr rögzíti a kivezető azonosítószámot és küldi át elektronikusan (FSU/CCD) a Kiszolgáló ügynök és az Igazgatóság számára, abban az esetben az áru átvevőjének nem kell bemutatnia a vámokmányokat, a Kiszolgáló ügynök rendszere automatikusan engedélyezni fogja az áru kiadását. Ebben az esetben a Kiszolgáló ügynök nem módosíthatja a kapott kivezető azonosítót.

Kivételek esetében beirandó értékek:
 • Helyi egyszerűsített vámkezelési joggal kiváltott áru - ENGEDÉLY SZÁMA
  Értelemszerűen, ha a gazdálkodó az engedélye ellenére vámkezeli a küldeményt, mely így kap CDPS kivezető azonosítót, vagy a lentiekben felsorolt esetekbe esik, abban az esetben a CPDS azonosítót kell megadni, vagy a lentiekben felsorolt adatokat
 • Alakiság nélküli vámkezelés esetén lepecsételt fuvarlevélre vagy vámmentesítési kérelemre kiadott áru - ÁRURA JELLEMZŐ RÖVIDÍTÉS + VH. TRODAT BÉLYEZŐ SZÁMA (bal felső sarokban található)
  Pl: Diplomata posta – DIPLO 123
  Személyes áru - PERSONAL PARTS 123
  Emberi maradványok – HOLTTEST 123
  ATA Carnet – ATA 123
  NATO küldemények - NATO 123
 • Visszáru vagy tévesen érkezett áru esetén – TOVÁBB FUVAROZÓ INDULÓ LÉGI JÁRAT SZÁMA (pl: LH3442/25APR12), LÉGI KAMION ESETÉN NCTS ÁRUTOVÁBBÍTÁS MRN SZÁMA
 • Import áru továbbküldése exportban új főfuvarlevéllel. Az áru továbbküldés előtt kiadásra kerül átmeneti megőrzési raktárral rendelkező gazdálkodó számára átcímkézés céljából – EXPORT FŐFUVARLEVÉL SZÁMA + EXPORT JÁRAT SZÁMA (pl: 020-12345678 LH3442/25APR12)
 • ÁRUREG árutovábbításra kiadott áru esetén (ÁRUREG MRN számon kerül továbbításra az áru) - ÁRUREG TOVÁBBÍTÁS + FŐKÖTELEZETT VPID SZÁMA (pl: ÁRUREG TOVÁBBÍTÁS HU0000002324)
 • Egyéb nem definiált esetek – ÁRURA JELLEMZŐ RÖVIDÍTÉS ÉS MINÉL RÉSZLETESEBB MEGFOGALMAZÁSA A KIVEZETŐ AZONOSÍTÓSZÁM HIÁNYÁNAK
7.4. Elektronikus és papíron történő áttárolás esetén SPEDITŐRI ÁTADÓ LISTA nyomtatványon kerülnek átadásra az érkező küldemények és okmányaik (ha van) és ezzel párhuzamosan kiküldésre kerül az áru kiadva státuszüzenet (FSU/DLV) az Igazgatóság és a Speditőr rendszere számára, mely az átvevő nevét tartalmazza. Elektronikus áttárolás esetén természetesen a küldemény a továbbiakban is nyomon követhető az Igazgatóság számára.
7.5. A küldemények részben vagy házifuvarlevelenként is kiadásra kerülhetnek a Kiszolgáló ügynök raktárából, mely esetben értelemszerűen minden részről külön-külön kerülnek kiküldésre a megfelelő státuszüzenetek (FSU/DLV, FSU/CCD) az Igazgatóság és a Speditőr számára. Értelemszerűen ebben az esetben is lehetősége van a címzett Speditőrnek rögzítenie és elektronikusan továbbítania a kivezető azonosítókat a Kiszolgáló ügynök és az Igazgatóság számára, az áru vámokmányok nélküli kiváltása érdekében.
7.6. Előfordul, hogy egyik Kiszolgáló ügynök áttárolja a küldeményt a másik Kiszolgáló ügynök raktárába a Címzett kérésére vagy mert a tovább fuvarozó induló járatot egy másik Kiszolgáló ügynök kezeli. Értelemszerűen ilyenkor is kiküldésre kerül az Igazgatóság rendszere felé az átadást jelző elektronikus státuszüzenet (FSU/TFD), mely az átadott darabszámot és súlyt, illetve az átvevő Kiszolgáló ügynök nevét tartalmazza, illetve a másik kiszolgáló ügynök rendszere számára a főfuvarlevél adat (FWB) és a küldemény lokált adatai (BEA) is kiküldésre kerülnek. A másik kiszolgáló ügynök rendszeréből is ugyanúgy elektronikusan kerülnek továbbításra az adatok az Igazgatóság rendszere felé az ő rendszerében végzett folyamatok során.

8. FŐFUVARLEVÉL OSZTÁSA HÁZIFUVARLEVELEKRE
8.1. Ha az osztást elektronikusan végzi a Kiszogáló ügynök és nincs súlyeltérés főfuvarlevél és házifuvarlevelek összsúlya között, abban az esetben utólagosan kell benyújtania az OSZTÁSI PAPÍROKAT (osztási jegyzék, házifuvarlevelek, házi jegyzőkönyvek) papír alapon az Igazgatóság számára.
8.2. Ha az osztást elektronikusan végzi a Kiszolgáló ügynök és a házifuvarlevelek összsúlya eltér a főfuvarlevél súlyától, abban az esetben a főfuvarlevél súlyának módosítása szükséges az ÁRUREG rendszerben ELEKTM üzenet küldésével. Ezt követően elvégezhető az osztás elektronikusan a 8.1-es pontban leírtak szerint.
8.3. Ha a súlymódosítást az ÁRUREG rendszerben papíron kérelmezi a Kiszolgáló ügynök, abban az esetben az osztást is papír alapon kell benyújtania az Igazgatósághoz, mely esetben az osztáshoz csatolnia kell minden esetben az OSZTÁSI PAPÍROKAT (osztási jegyzék, házifuvarlevelek, házi jegyzőkönyvek).
3.4. Ha az osztást papír alapon nyújtja be a Kiszolgáló ügynök az Igazgatósághoz, abban az esetben az osztáshoz csatolnia kell minden esetben az OSZTÁSI PAPÍROKAT (osztási jegyzék, házifuvarlevelek, házi jegyzőkönyvek).


9. RENDELLENESSÉGEK KEZELÉSE
9.1. Járatzárást követően előkerült a már lezárt járaton érkezett küldemények esetében, a küldeményt a "LOKÁLÁS LEZÁRT JÁRATRA" funkcióval kell a lezárt járatra könyvelni, majd az "EXPRESSZ KÜLDEMÉNYZÁRÁS" funkcióval a 4. vagy 5. pontokban felsorolt lépések automatikusan végrehajtásra kerülnek a rendszer által. 24 órán túl is vám elé állíthatóak és bejelenthetőek a küldemények elektronikusan a már lezárt járatra. Azonban ha az Igazgatóság felhívására történik a vám elé állítás és bejelentés, abban az esetben már kizárólag papír alapon jelenthetőek be ezen utólagosan előkerült küldemények a jelenlegi is érvényben lévő hivatalos kérelmekkel együtt.
9.2. Ha a küldemény okmányai járatzárást követően kerülnek elő vagy küldik meg faxon vagy e-mail-ben, abban az esetben a Kiszolgáló ügynök a már lezárt járatra is rá tudja könyvelni a szóban forgó okmányt a " TELJES OKMÁNYKÖNYVELÉS LEZÁRT JÁRATRA" funkcióval, melyet követően automatikusan kiküldésre kerül a főfuvarlevél (FWB) üzenet az Igazgatóság és a Speditőr rendszerének, illetve elindul a címzett kiértesítési folyamat (BEA), amennyiben még nem lett adott küldeményhez okmány könyvelve.
9.3. Talált küldemények (Found cargo) kezelése esetén raktári lokáláskor a küldemény kap egy "FND-" prefixű sorszámot a küldemény nyilvántartásához. A vám elé állítás, illetve az Igazgatóság felé történő adatbeküldés ezen egyedi fuvarlevélszámra hivatkozva történik. A későbbiekben, amikor kiderül a küldemény tényleges fuvarlevélszáma, már ezen fuvarlevélszám alapján történik az elektronikus adatküldés az Igazgatóság rendszere felé. Ezen küldemények esetében sem kell semmit papíron benyújtani az Igazgatóság felé.
9.4. NIL (érkező küldeményt nem szállító) érkező járatok esetében, minden esetben le kell zárni a NIL járatot a Kiszolgáló ügynöknek, annak érdekében, hogy a NIL manifeszt (NIL FFM) üzenet kiküldésre kerüljön az Igazgatóság számára, ezáltal a NAPI LISTA papíron történő leadása kiváltásra kerüljön.
9.4.1. ha eredetileg is NIL manifeszt (NIL FFM) üzenet érkezett az érkező járatra, mely automatikusan továbbításra került az Igazgatóság felé, abban az esetben a járat zárását követően nem történik üzenetküldés az Igazgatóság felé.
9.4.2. ha eredetileg nem érkezett NIL manifeszt (NIL FFM) üzenet az érkező járatra, abban az esetben a járatzárást követően automatikusan kiküldésre kerül a NIL manifeszt (NIL FFM) üzenet az Igazgatóság felé.
9.4.3. ha az érkezett manifeszt (FFM) üzenet a járatról, de a küldemények lemaradtak, abban az esetben a járat lezárását követően automatikusan kiküldésre kerülnek a járatról lemaradt státuszüzenetek (FSU/DIS) küldeményenként az Igazgatóság rendszere felé és szerződéstől függően a Légitársaság felé is.
9.5. Abban az esetben, ha sem a küldemény célállomása, sem átrakó pontja nem Budapest, mégis tévesen Budapestre érkezik a küldemény és nem történik fuvarlevél váltás, abban az esetben a kezelésének folyamata megegyezik a tranzit küldemények kezelésével. Minden adat továbbításra kerül elektronikusan az Igazgatóság felé, ügyiratozásra nincs szükség.
Fuvarlevél váltás esetén az új export FŐFUVARLEVÉL engedélyeztetését kell elvégezni papíron, külön ügyiratozásra nincs szükség.
9.6. Légi járaton érkező küldemény vám elé állítását követően kiállított JEGYZŐKÖNYV (sérülési, mérési) esetében az eljárás a következő:
9.6.1. Ha nincs súlyeltérés a vám elé állított küldeménynél, abban az esetben a JEGYZŐKÖNYVET papír formában kell kiállítani és átadni a címzettnek. Az Igazgatóság számára nem kell leadnia a papír JEGYZŐKÖNYVET, de egy példányát le kell fűznie a Kiszolgáló ügynöknek, melyet az Igazgatóság kérésére be kell tudnia mutatni.
A jegyzőkönyv adatok (CDR) elektronikusan nem kerülnek továbbításra sem a Speditőrnek, sem az Igazgatóságnak.
9.6.2. Ha súlyeltéréses a vám elé állított küldemény, abban az esetben az ÁRUREG rendszerben is módosítani kell a küldemény súlyát ELEKTM üzenet küldésével. A visszaigazolást követően a címzett kiértesítési folyamat újraindul (BEA) és kiküldésre kerül a jegyzőkönyv (CDR) üzenet is a Speditőr számára. Ugyanígy az Igazgatóság számára is újraküldésre kerül a tényleges adatokat tartalmazó (VBA) üzenet, illetve a jegyzőkönyv (CDR) üzenet. Ebben az esetben nincs szükség JEGYZŐKÖNYV papíron történő kiállítására.
A Kiszolgáló ügynök a már bejelentett tétel vám elé állítása után feltárt mennyiségbeli (pl: dézsmálás) eltérésről az Igazgatóságot minden esetben írásban köteles tájékoztatni!
9.7. Technikai leszállást végző járatok esetében (pl.: üzemanyag tankolás, időjárás miatti leszállás stb.) NIL járatként minden esetben le kell zárnia a Kiszolgáló ügynöknek a rendszerében, függetlenül attól, hogy van áru a járaton vagy nincs, annak érdekében, hogy az adatok továbbításra kerüljenek az Igazgatóság áruforgalmi részlege felé. Az Igazgatóság utasforgalmi részlege felé továbbra is a jelenlegi eljárás szerint kell bejelenteni ezen járatokat.
GAT kisgépes érkező járatok és utas charter esetében csak abban az esetben kell bejelenteni az Igazgatóság áruforgalmi részlegének az érkező járatot, ha áru is érkezett rajta. Egyéb esetben nem kell leadni manifesztet ezen járatokról. Az Igazgatóság utasforgalmi részlege felé továbbra is a jelenlegi eljárás szerint kell bejelenteni ezen járatokat.
9.8. Ha megváltozik a fuvarlevélszáma a már vám elé állított, légi járaton érkezett küldeménynek (pl: FND-s import küldemények esetében, fuvarlevélszám elírás esetén stb.), abban az esetben az ÁRUREG rendszerben is módosítani kell a küldemény fuvarelszámát ELEKTM üzenet küldésével. A visszaigazolást követően a címzett kiértesítési folyamat újraindul (BEA), illetve az Igazgatóság  számára is újraküldésre kerül a tényleges adatokat tartalmazó (VBA) üzenet már az új fuvarlevélszámmal.
9.9. Légi kamionon érkezett talált áru vám elé állítása:
9.9.1. Ha a légi kamion NCTS árutovábbítási eljárásban lett elindítva és kirakodásakor a Kiszolgáló ügynök talál egy árut, mely sem a TrKO okmányon, sem a járat MANIFESZTJÉN nem szerepel, illetve okmány nélkül érkezett vagy a FŐFUVARLEVÉLEN "T" vámkód szerepel, abban az esetben a talált árut az NCTS árutovábbítás részeként kell kezelni, tehát súlyeltéréses kamionként kell kezelni a járatot és bejelenteni a talált árut is az 5.2.-es pontban leírtak szerint.
9.9.2. Ha a légi kamion NEM NCTS árutovábbítási eljárásban lett indítva és kirakodásakor a Kiszolgáló ügynök talál egy árut, mely nem szerepel a járat MANIFESZTJÉN, illetve okmány nélkül érkezett vagy a FŐFUVARLEVÉLEN "T" vámkód szerepel, abban az esetben a talált árut elektronikusan vám elé kell állítani ÁRUREG rendszerben.


10. 20 NAPPAL KORÁBBAN VÁM ELÉ ÁLLÍTOTT, ÁTMENETI MEGŐRZÉSI RAKTÁRBAN LÉVŐ VÁMÁRUK IGAZGATÓSÁG FELÉ TÖRTÉNŐ LEJELENTÉSE
Ha a Kiszolgáló ügynök minden árukiadáskor rögzíti a kivezető azonosítót, amennyiben nem egy másik átmeneti megőrzési raktárba kerül áttárolásra a küldemény, és elektronikusan továbbítja (FSU/CCD) az Igazgatóság felé, abban az esetben nem kell küldenie e-mail-ben  a 20 nappal korábban vám elé állított küldeményekről átmeneti megőrzési raktár jelentést xls formátumban.
Kizárólag azon küldeményeket kell jelenteniük az Igazgatóság felé továbbra is xls formátumban, amelyek nem légi járaton vagy légi kamionon érkeztek és kerültek továbbításra (pl: közúton NCTS árutovábbítási eljárással érkezett az indító belföldi vámhivataltól és közúton NCTS árutovábbítási eljárással került továbbításra is a célállomásra).
Ezen technológiai rend szerint abban az esetben járhat el a Kiszolgáló ügynök, ha az Átmeneti megőrzési raktár engedélyében szerepel a kivezető azonosítók elektronikus bejelentésének lehetősége.

11. PAPÍR OKMÁNY IRATTÁROZÁSA

Az elektronikus adat alapján reprodukált FŐFUVARLEVÉL (FWB), MANIFESZT (FFM) és JEGYZŐKÖNYV (CDR) papír okmányokat az Igazgatóság elfogadja, amennyiben utólagosan bekéri a Kiszolgáló ügynöktől. Ezen papír okmányok irattározására nincs szükség.

12. ÜZEMSZÜNETI ELJÁRÁS
Az üzemszüneti eljárást minden esetben a CCS Hungary hirdeti meg körlevél kiküldésével. Az üzemszüneti eljárás kihirdetésével a régi technológiai eljárásnak megfelelően mindent papíron kell benyújtani az Igazgatóság felé.
Rendszerhibát a 06-20/4115804-es telefonszámon lehet bejelenteni 7 nap/24 órában a CCS Hungary ügyeleten!{jcomments on}
 

Elektronikus áttárolás

copyright 2009 (c) CCS Hungary Aircargo Ltd.
H2724 Újlengyel, József Attila utca 12., email: sales()ccs.hu
Figyelem, a weboldal Joomla alapú és sütiket is használ!