Speciális küldemények engedélyeztetése

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a főbb export küldemény kategóriák és export vámkezelésük, export feladásuk engedélyeztetésének, illetve kiléptetésük folyamata.


1. NORMÁL ENGEDÉLYEZTETÉS
1.1. Export vámkezelés
Ebbe a kategóriába esnek azon export küldemények, melyek export vámkezelése teljesen elektronikusan történik, és nem tartozik hozzájuk semmilyen HATÓSÁGI ENGEDÉLY/IGAZOLÁS/OKMÁNY, melyet az Igazgatóságnak záradékolnia (vámpecsételnie) kell.
Például:
  • general cargo
  • élő állat
  • veszélyes áru
  • speciális kezelést igénylő áru (hűtött, méretes, expressz, AOG stb.)
  • értékküldemény
1.2. Export feladás engedélyeztetése - NINCS SZÜKSÉG OKMÁNY BEMUTATÁSRA!
Export feladásuk engedélyeztetése a jelenlegi működés szerint történik a továbbiakban is az export vámkezelés során kapott MRN számra hivatkozva az elektronikus engedélykérésben.

1.3. Okmány leadás Kiszolgáló ügynöknek záradékoltatás céljából
Ezen küldemények esetében nem kell semmilyen okmányt leadni a Kiszolgáló ügynök számára Igazgatósági záradékolás céljából.

1.4. Kiléptetés
A kiléptetés az elektronikus engedélyeztetés során beküldött MRN számok alapján történik.


2. DIPLOMATA KÜLDEMÉNY MRN SZÁM NÉLKÜL, HA A FELADÓ ÉS A CÍMZETT IS A NAGYKÖVETSÉG, ILLETVE AZ ÁRUMEGNEVEZÉS "DIPLOMATIC MAIL" ENGEDÉLYEZTETÉSE

2.1. Export vámkezelés
Ezen kategóriába eső diplomata küldemények esetében NEM történik export vámkezelés, azaz nincs KKO okmánya (alakiság nélküli küldemény) és MRN száma.
Ezen küldemények esetében NINCS SZÜKSÉG VÁMMENTESÍTÉSI KÉRELEM kiállítására és bemutatására az Igazgatóság felé.
Ha diplomata küldemény esetében történik export vámkezelés, abban az esetben az 1.-es pontbeli NORMÁL ENGEDÉLYKÉRÉS kategóriába tartozik.

2.2. Export feladás engedélyeztetése - NINCS SZÜKSÉG OKMÁNY BEMUTATÁSRA!
A diplomata küldemény az export feladás elektronikus engedélyeztetése során kapja meg az MRN számát.

2.3. Okmány leadás Kiszolgáló ügynöknek záradékoltatás céljából
Ezen küldemények esetében sem kell semmilyen okmányt leadni a Kiszolgáló ügynök számára Igazgatósági záradékolás céljából.

2.4. Kiléptetés
A kiléptetés az elektronikus engedélyeztetés során kapott MRN szám alapján történik.


3. DIPLOMATA KÜLDEMÉNY MRN SZÁM NÉLKÜL, HA A FELADÓ VAGY A CÍMZETT NEM A NAGYKÖVETSÉG VAGY AZ ÁRUMEGNEVEZÉS NEM "DIPLOMATIC MAIL" ENGEDÉLYEZTETÉSE
3.1. Export vámkezelés

Ezen kategóriába eső diplomata küldemények esetében SEM történik export vámkezelés, azaz nincs KKO okmánya (alakiság nélküli küldemény) és MRN száma.
Ha diplomata küldemény esetében történik export vámkezelés, abban az esetben az 1.-es pontbeli NORMÁL ENGEDÉLYKÉRÉS kategóriába tartozik.

3.2. Export feladás engedélyeztetése - OKMÁNY BEMUTATÁSA SZÜKSÉGES!
De ezen küldemények esetében mindig be kell mutatni az export feladás engedélyeztetéskor az Igazgatóságnak a VÁMMENTESÍTÉSI KÉRELMET 2 példányban. Ebből 1 példányt záradékolva visszaad az Igazgatóság megőrzésre.
Ezen diplomata küldemények elektronikus engedélykérésének beküldését követően be kell vinni a VÁMMENTESÍTÉSI KÉRELMET, majd amikor a Igazgatóság elvége